A  Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület, mint közhasznú szervezet, az alapszabályában meghatározott működési feltételei és céljai szerint támogatja a programot.

 

Az egyesület céljai között szerepelnek:

 1. a tradicionális íjászatnak, lovaglásnak és lovasíjászatnak, mint sporttevékenységnek – szervezett kereteken belül történő – gyakorlása, gyakoroltatása, népszerűsítése
 2. a természettel való kapcsolattartás, a természetes életmód lehetőségeinek kutatása, tanulmányozása, népszerűsítése, illetőleg tapasztalatok szerzése ezzel kapcsolatban
 3. kulturális hagyományőrzés (különös tekintettel a katonai kultúrára és hagyományokra)
 4. Szentendre és környéke X. század előtti történelmi múltjának kutatása és népszerűsítése.
 5. Gyakorlati, illetve kísérleti régészeti kutatások az említett témakörökben.
 6. Közösségfejlesztés
 7. A lovaglás és az íjászat kedvező személyiségfejlesztő hatásainak felhasználásával a mentális- és a technikai civilizáció okozta zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok kulturális életének változatosabbá tétele

 

Ötödik éve működő egyesületünk, meghatározott céljainak megvalósításához szükséges tárgyi feltételek javarészével rendelkezik. A gyakorlati régészet eredményeit egyedülállóan magas színvonalon bemutató, országszerte kifejtett ismeretterjesztő tevékenységek – előadások, lovas bemutatók, stb. – kapcsán munkánk közismert és mintaértékű. (2005-ben jelent meg Kelemen Zsolt, Lóháton, Fegyverben című könyve, amely a gyakorlati régészeti kutatómunka eredményeit ismerteti és népszerűsíti.)
Rendszeresen szervezünk sportrendezvényeket (versenyek, edzőtáborok), a lovas foglalkozásokat és képzést folyamatosan működtetjük, lehetővé téve annak igénybevételét már óvodás kortól, nagycsaládok számára is.
A Baranta tradicionális magyar harcművészet lovas szakágának java részét tagjaink képviselik. Közoktatási intézmények munkáját segítő ismeretterjesztő programunk jelenleg is működik.

 Az egyesület tevékenységéből adódóan az iskolákkal szélesebb sávú együttműködés alakulhat ki, mint egy hétköznapi lovarda esetén. Az alap lovas program mellett vagy azt kiegészítve a tanórákhoz, iskolai rendezvényekhez is kapcsolódó foglalkoztatásokat tudunk biztosítani  – történelem, sport, személyiség fejlesztés, rajz, ábrázoló művészetek és művészettörténet…
Egyesületünk lóállományának valamint a lovak tartási körülményeinek kialakításában fontos szerepet játszik a történelmi hitelesség. Emiatt lovaink a lovardákban megszokott speciális céltevékenységre kitenyésztett sportlovakhoz képest lényegesen kisebb termetű, átlagosan csupán 130cm marmagasságú egyedek.
A lovaglás technikája pedig szintén a lovaglás alapjaihoz nyúlik vissza, amely mozgás lónak és lovasnak egyaránt természetes.
Lovainkat legelőn, ménes körülmények között, úgynevezett ridegtartásban gondozzuk.

A „kistermetű” legelőn együtt ( ménesben ) tartott lovak alkalmazása a lovas programban több szempont alapján is kifejezetten előnyös, sőt ideálisnak mondható.

 1. A kisebb méretű lovak ember léptékűek. Nem tornyosulnak a gyerekek fölé, ami miatt jól megközelíthetőek, számukra könnyebben kezelhetőek. Az ilyen lovakkal az állatoktól, természettől elszokott gyerekek és felnőttek egyaránt könnyebben megbarátkoznak, testközelben való jelenlétük nem okoz állandó stresszhelyzetet, ijedtséget vagy állandósuló félelmet. A lovaktól még tartózkodó gyerekek feszültsége is gyorsabban oldódik.
 2. A legelőn, együtt tartott lovak nem szenvednek mentális és fizikális sérülésektől. Kiélhetik társas kapcsolataikat, kielégíthetik mozgás és táplálékigényeiket. Emiatt kiegyensúlyozottak, megbízhatóak, nem ijedősek, jól terhelhetők, együttműködőek, higiénikusak, egészségesek, stb. Használatuk tehát lényegesen biztonságosabb, mint a modern „korszerű” módon tartott társaiké. (Az állandóan istállóban tartott állatok pszichés zavarokkal, gyakori mozgásszervi és emésztőrendszeri elégtelenségekkel, illetve sérülésekkel küszködnek. Kevésbé higiénikusak, mert sokszor a saját ürülékükbe kénytelenek belefeküdni. A mozgáshiánytól és a bezártságtól feszültebbek és ingerlékenyek. Használatuk során sok az említettekből adódó veszélyhelyzet, vagy a megbízhatónak, biztonságosnak minősített egyedek egykedvűek, fásultak, feladataikat unottan, nehézségek árán vagy tapasztalatlan lovasok irányítása alatt egyáltalán nem hajtják végre.)
 3. Kisebb termetű lovak a gyakorló lovasokra nézve elhanyagolható mértékű kockázatvállalást jelentenek. A lovaglás alapjainak elsajátításakor, lassú jármódokban esetlegesen előforduló baleseteknél lényegesen kisebb a sérülés lehetősége, mint magasabb lovak alkalmazásánál.
 4. A kis termetű lovak mozgása eltér nagyobb testű társaikétól. Lépésük szaporább, sokkal fordulékonyabbak és precízebben irányíthatók. Az ilyen mozgáshoz való alkalmazkodás elsajátítása nagyfokú ülésbiztonságot eredményez. Gyorsan és hatásosan fejleszti a lovagláshoz szükséges egyensúlyi helyzet kialakítását. Ez kiváló alapot biztosít a tanulók számára a későbbiekben a különböző lovas sportokba való gyors beilleszkedéshez.

 

A biztonságos lovas foglalkozások és képzés működéséhez – különösen gyermekekkel való foglalkozások esetében - az oktatók és egyéb szakemberek mellett rendkívül fontosak a megfelelően kiképzett és felkészített együttműködésre képes állatok. A tapasztalatok szerint, a kezdő, illetve alapképzésre is használható megfelelő felkészültségű lovak száma mindenhol igen alacsony. A képzésre egyidőben nagyobb számban megjelenő gyerekek és fiatalok foglalkoztatása (már 10 fő fölött) csak időbeli eltolódással oldható meg. Az egyidőben történő, azonos tartalmú gyakorlati foglalkoztatást a biztonságosan használható állatok és a foglalkozást vezető oktatók létszáma nem teszi lehetővé. Az oktatásban résztvevő gyerekek egyéni adottságai, képességei, nemi aránya és viszonyrendszerei nehezíthetik és meglassíthatják a képzés menetét. Érdeklődésük, aktivitásuk eltérése, szintén befolyásolja foglalkoztatásuk sikerességét. Mindezek áthidalásának céljából, és mert hazánk történelméből adódóan a lovas oktatás egyúttal nemzeti kulturális jelentőséggel bír, egyesületünk már a program indulásakor az aktív részvétel mellett annak színesítésében és további tartalommal való megtöltésében ajánl együttműködést. A színesebb kínálat nagyobb érdeklődést és tömegbázist teremt, a gyermekek és fiatalok számára pedig további alternatívákat jelent.

A Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület, mint közhasznú, nonprofit szervezet nem folytat üzleti tevékenységet. Tagjai tagdíjfizetéssel, munkájukkal és egyéb támogatásokkal saját maguk teremtik meg a működés feltételeit. Ilyen módon többgyerekes családok és hátrányos helyzetben lévők is különösebb anyagi ráfordítások nélkül tudnak részesedni az egyesület szolgáltatásaiból. Fejlesztéseket és karbantartásokat (önkormányzatok, rendezvények, cégek, vállalkozások, magánszemélyek, által fizetett) külső támogatásokból próbáljuk rendezni, amelynek mértéke minimális.

 

LOVASHARC