A programhoz készítette: a szentendrei

Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület


                                      
             

Kísérleti jelleggel elindított csoportos lovas foglalkoztatásunk az elvárásoknak megfelelő eredménnyel zajlott.

A program Szentendrén, csupán egyetlen iskolában, és csak a negyedikes évfolyamban került meghirdetésre. Terv szerint negyven gyereknek kínáltunk lehetőséget, de az érdeklődés és a jelentkezés ennél lényegesen nagyobb arányú volt. Az általunk megjelölt szerdai és csütörtöki napokon, két osztályból negyvennégy fős létszámmal indult a foglalkozás.
A gyerekeket alkalmanként nagyjából húsz fős csoportokba osztva ismertettük meg a lovaglás és a lovas életmód alapjaival.

A foglalkoztatást megelőzően már az iskolában megtörtént a csoporttal való kapcsolatfelvétel. Megtörtént a gyerekek és kísérőik előzetes balesetvédelmi oktatása, amelyet eleve a gyakorlati munka megkezdésének feltételeként határoztunk meg.

A gyakorlati foglalkozások a tervezett ütemben és módon történtek. A foglalkozásokat minden esetben rövid balesetvédelmi oktatás és feladatismertetés előzte meg. A gyerekek jól haladtak az ismeretek elsajátításával. Fokozatosan megszokták a lovak közelségét, kialakították velük a kommunikációt.

A foglalkozások mindegyikén nagy volt a lelkesedés és folyamatos az érdeklődés. Képességbeli különbségek a feladatok végrehajtásában nem okoztak nehézségeket. Az időjárás viszontagságait a gyerekek jól viselték. Lemorzsolódás nem volt, hiányzás csak alkalomszerűen, betegség miatt fordult elő, említésre méltó baleset nem történt.

A kísérleti csoport foglalkoztatásának eredményességét, a tizedik foglalkozáson elméleti, és gyakorlati feladatsor értékelésével vizsgáltuk.
A feladatsort harmincan teljesítették.
Az elméleti tesztkérdések biztonsággal kapcsolatos kérdéskörét 90,7 % a lovaglás, lótartás, és vonatkozásai témájú kérdéskört 62,5 % -os teljesítménnyel oldották meg a gyerekek.
( Összesítve a helyes válaszok: 70,8 % )  A kulturális jellegű két kérdésre 42,8 % -ban adtak helyes válaszokat.
A gyakorlatban bemutatandó feladatok fele a lovaglás és lótartás alapvetően szükséges háttértevékenységeinek elsajátítását minősítette. Itt 89,9 % -ot, a lovaglás technikai elsajátításának mérését célzó feladatoknál pedig 87,8 % -ot értek el a gyerekek. ( összesítve: 84,8% ) Két eszköz – íj és ostor - eredményes használatáért a vállalkozó kedvűek további pontokhoz juthattak. Az ezért járó pontoknak azonban csupán 18,3 % -át sikerült megszerezniük.

 
A kezdő csoport foglalkoztatásának eredményességét vizsgáló feladatsor.

Elméleti kérdések:

Biztonság:

1.- Hogyan közelítjük meg a legelőn szabadon lévő lovat?
2.- Mik azok a dolgok, amiket a ló közelében mindenképpen kerülnünk kell?
3.- A ló felvezetésekor hogyan helyezkedünk?
4.- A ló hátán ülve, ha feltétlenül szükséges, mibe kapaszkodhatunk?
5.- Milyen a helyes testtartás a ló hátán ülve?

Ismeretek:

1.- Természetes körülmények között, milyen magasra nő a ló? ( pl. az egyszerű vadlovak )
2.- Mik a vadlovak egyedi jellegzetességei?
3.- Melyek a ló természetes szükségletei, amit tartása során mindenképpen biztosítani kell számára?
4.- A lovagláshoz milyen eszközökre van mindenképpen szükségünk?
5.- A ló mindennapi gondozásának mik az eszközei?
6.- Lóápolás közben miket kell minden esetben ellenőrizni?
7.- Milyen alkatrészekből áll a kantár?
8.- Milyen anyagokból készül egy jellegzetesen magyar, vagy keleti típusú nyereg?
9.- Milyen elnevezésű népek, vagy törzsszövetségek használtak a magyarokéhoz hasonló, vagy azzal azonos lovakat, szerszámzatot, fegyverzetet, és más eszközöket?
10.- Mi az elnevezése a különböző nemű és életkorú lovaknak?

Tudod-e?

1.- Melyek a vadlófajták?
2.- Kik lovagoltak Európában először nyeregben, fém kengyeleket használva és mikor?

Gyakorlati feladatok:

Alapvető tevékenységek:

Lóápolás (pata és szőrzet tisztítása)
A ló felvezetése 
Mozgás a ló körül, felugrás nyereg nélkül, kapcsolattartás, hozzáállás 

Lovaglástechnika:

Testtartás lovaglás közben (lépésben), egyensúlyi helyzet     
Önálló munka: a ló megállítása és irányítása 
Testtartás lovaglás közben (ügetésben, futószár segítséggel), egyensúlyi helyzet

Eszközök használata – íj, karikás ostor

A gyakorlat visszaigazolta annak az elképzelésnek a helyességét, miszerint a gyerekek csoportos lovas foglalkoztatásához nincs szükség a különböző nyugat-európai lósportok túlbonyolított infrastruktúrájára és bőséges kelléktárára. A kezdő csoportfoglalkozásokhoz, ahol az alapismeretek elsajátítása az elsődleges cél, semmiképpen sem. A kis termetű vadlovakkal a gyerekek gyorsan barátságot kötöttek. Az ember léptékű állatokkal könnyen boldogultak, közelségüket hamar megszokták.

A gyerekek, rövid fogalmazásaikban leírták gondolataikat, tapasztalataikat a foglalkozásokról.
Mindezt figyelembe véve, jól látszik, hogy döntő többségük, szívesen kitartana e tevékenység gyakorlása mellett.
Tekintve az állatokkal való folyamatos kapcsolattartás kiemelkedő személyiségfejlesztő lehetőségeit, valamint a szabad téren, állandó friss levegőn végzett mozgás jótékony voltát, megállapíthatjuk, hogy a tevékenység kiemelten hasznos a gyerekek számára.

 

LOVASHARC