***

A "Hagyományos Magyar Harcművészet" ideje lejárt. A "Baranta" HMH-ről 2009-ben megvalósult leválásnak nyilvánvaló következménye, a korábban működtetett rendszer teljes átalakítása.
Korábbi formája egyéb okok miatt is tarthatatlanná vált.  A gyalogos szakág szisztémáját követő megfogalmazás túlzottan bonyolult volt. Kis kezdő létszámmal és kiképzett szakemberek hiányában, az állandó működési nehézségek mellett, fejleszthetetlennek bizonyult. Sajnálatos, hogy a hagyományos magyar harcművészet felé törekvők előtt több kaput zárt be, mint amennyit megnyitott. Ez azonban már a múlt.
2011-ben új fejezet kezdődik.
Elkészült a harcművészeti rendszer normalizált változata.
Az új verzió nem szervező és főleg nem beszervező jellegű rendszer. Nem kell sehová belépni, semmilyen elnevezést felvenni. Sokkal inkább támogatás, segítségadás kíván lenni az egyesületek és szövetségek hazájában.
Nem próbálja meg kitalált és látszat szimbolikákkal, fogalmakkal, tudással helyettesíteni a történelmi értékeket.
A korábbi irányelvek megtartása mellett nagyobb hangsúlyt kap benne az ismertterjesztés, az elméleti és gyakorlati tapasztalatok átadása, és jelentősen kisebbet a szabályozás. A rendszert alkalmazóknak ezáltal nagyobb lehetőségük van saját fejlesztésükre, önazonosságuk megtartására vagy megtalálására.

- Ehhez komoly szakembergárda által előállított szakirodalom (tankönyv - "HUN - MAGYAR  HARCMŰVÉSZET - az íjászat hagyományos módszere" címmel) is rendelkezésre áll!
- Gyakorlati képzéshez is tudunk oktatói segítséget biztosítani.
- A tevékenység magas szintjéhez és szemléltetéséhez szükséges jó minőségű, gyakorlatban tesztelt, mindennapi használatra alkalmas felszerelés teljes egészében összeállt. Az igényeket kiváló színvonalon dolgozó, megbízható szakemberek tudják kielégíteni.
- Lovas harcművészetünk gyakorlásához mégis elegendő két bot, egy hosszú húzáshosszú íj, néhány nyilvessző és némi lovaglási lehetőség arra alkalmas lovakon!  

A rendszer a HUN - MAGYAR lovaskultúra és az íjászat hagyományos módszerének alapjaira épül.
Ezek fejlesztése, lovaskultúránk és valós hagyományaink feltámasztása elsődleges feladat.
Ez az a pont, ahol az iránykeresés és megállapodás egyaránt lehetséges. Sok minden megfér egymás mellet és mindenki számára a leghasznosabb, ha e szint a lehető legszínesebb. Széleskörű lehetőségek - bő ismeretek.
Az első lépcsőfokok, melyekről lovas harcművészetünk felé megnyílik az út.

 

VÁZLAT

 

A Hun - Magyar Harcművészet belépő szintű alapképességei:

1. A Hun - Magyar lovaglástechnika III. (Tanuló 3.vizsgaszintje
2. Az íjászat hagyományos módszerének ismerete

 

Hun - Magyar lovaglástechnika, tanuló 3. szint:

Biztos egyensúlyi helyzet. Vágta.  Jó test és lábtartás minden jármódban.
A lépésütemének biztos váltása, a ló precíz irányítása minden jármódban. Irányítás súllyal, eszközök használata közben. Ugrás. A ló fektetése. Nyergelés. Lovaglás nyeregben, a kengyel használata.
Begyakoroltatás: önállóan, felügyelet mellett, egyénileg és csoportban. Az irányítás gyakorlása vágóállványokkal vagy oszlopokkal, akadállyal, tereptárgyakkal eszközök használata közben.
Vizsgáztatás: utasításra, önálló munkával.
Vizsgafeladatok:
1. A ló lépésütemének váltása utasításra, többszöri ismétléssel.
2. Irányítás vágóállványok között és szabad területen, egyénileg és csapatban, utasítás szerint.
3. Akadály átugrása és fektetés
4. Nyergelés, lovaglás, kengyelhasználat nyeregben. Tereplovaglás csapatban, pozíciót tartva, nehéz terepen.

 

 

A lovas harcművészetben továbbra sem cél a részképességekben történő professzionalizmus fejlesztése. A pontlövés technikájának, pontosabban a pontosság és lőgyorsaság fejlesztésére -Kassai Lajos mesterrel egyeztetve - mégis az általa megfogalmazott rendszer javasolt. Az íjkezelésben ezt teszi teljessé a hazánkban lóhátról általában mellőzött nyilzáportechnika gyakorlata.
A képzettség és a felszerelés terén tehát változatlanul az öttusa jelleg és a teljességre törekvő, szakmailag megalapozott történelmi megjelenés az irányadó. Szakítva viszont a túlkomplikált 10-es fokozatrendszerrel, a továbbiakban a lovas harcosok három felkészültségi szintje különül el:

 

    1. Harcos III. - alap szint  

Alap felszerelése: hosszú húzáshosszú íj, nyilakkal, kard (és rövid gyakorló vívóbot), balta, lándzsa (és hosszú gyakorló vívóbot)
Képességei:

   1. hadrend ismerete és alkalmazása
   2. nyilzáportechnika alkalmazása
   3. Kassai pontlövésrendszerben min. tanuló I. szint
   4. lándzsatechnika alkalmazása

    - ( fegyverövén viselhet bronzszínű szíjvéget.)

    1. Harcos II. - közép szint

Alap felszerelése: hosszú húzáshosszú íj, nyilakkal, kard (és rövid gyakorló vívóbot), balta, lándzsa (és hosszú gyakorló vívóbot), hun nyiltegez és készenléti íjtegez, sisak, pajzs
Képességei:

   1. hadrend ismerete és alkalmazása
   2. nyilzáportechnika alkalmazása
   3. Kassai pontlövésrendszerben min. tanuló II. szint
   4. lándzsatechnika alkalmazása
   5. kard technika alkalmazása

   - ( fegyverövén viselhet bronzszínű szíjvéget és lábvértek felfüggesztéséhez szükséges függesztő vereteket.)

 
    1. Harcos I. - magas szint

Alap felszerelése: hosszú húzáshosszú íj, nyilakkal, kard (és rövid gyakorló vívóbot), balta, lándzsa (és hosszú gyakorló vívóbot), hun nyiltegez és készenléti íjtegez, hun lamellás páncélzat, hun lamellás sisak, nyereg-kengyel, lófejvért, szügyvért, - saját tulajdonú ló, vagy lovak

Képességei:

   1. hadrend ismerete és alkalmazása
   2. nyilzáportechnika alkalmazása
   3. Kassai pontlövésrendszerben min. tanuló III. szint
   4. lándzsatechnika alkalmazása
   5. kard technika alkalmazása
   6. balta technika alkalmazása

   - ( fegyverövén viselhet teljes, bronzszínű, geometrikus vagy indadíszes veretsort.)

 

A vezetői-oktatói szintekhez természetesen ennek megfelelő képzettségek és közösségek társulnak, melyek a tízes hadrend szerint csoportosulnak. A csapatszintek feltöltése azonban, a realitásokat figyelembe véve, - egyelőre - nem szükséges.

 

   TIZEDES

   I. kategóriájú, magas szintű harcos.
   - Kiképzett lovas harcosokkal (5-15 fő) rendelkezik, akiket irányít
   Képességei:

         - hadrend ismerete és alkalmazása
         - nyilzáportechnika alkalmazása
         - Kassai pontlövésrendszerben min. mester I. szint
         - lándzsatechnika alkalmazása
         - kard technika alkalmazása
         - balta technika alkalmazása

   - ( fegyverövén viselhet teljes, bronzszínű, geometrikus, állatalakos vagy "griffes" veretsort.)

    

          SZÁZADOS

   I. kategóriájú, magas szintű harcos.
   - Kiképzett lovas harcosokkal (5-15 fő) és tizedekkel (min. 3) rendelkezik, akiket irányít
   Képességei:

         - hadrend ismerete és alkalmazása
         - nyilzáportechnika alkalmazása
         - Kassai pontlövésrendszerben min. mester I. szint
         - lándzsatechnika alkalmazása
         - kard technika alkalmazása
         - balta technika alkalmazása

   - ( fegyverövén viselhet teljes, ezüstszínű állatalakos, "griffes", vagy más ábrázolással ellátott veretsort.)

    

         EZREDES

   I. kategóriájú, magas szintű harcos.
   - Kiképzett lovas harcosokkal (5-15 fő), tizedekkel (min. 3) és századokkal (min. 2) rendelkezik, akiket irányít
   Képességei:

         - hadrend ismerete és alkalmazása
         - nyilzáportechnika alkalmazása
         - Kassai pontlövésrendszerben min. mester I. szint
         - lándzsatechnika alkalmazása
         - kard technika alkalmazása
         - balta technika alkalmazása

   - ( fegyverövén viselhet teljes, aranyszínű szintjéhez méltó ábrázolással ellátott veretsort.)

    

Az új rendszer teljes anyaga (kiképzés, lókiképzés, versenyeztetés és vizsgarend) rövidesen megtekinthető lesz a LOVASHARC honlap" HUN - MAGYAR HARCMŰVÉSZETI RENDSZER " menüpontja alatt! Rövidesen nyomtatásban is beszerezhető.

 

A rendszer minden magán és jogi személy számára nyitott, szabadon, kötöttségek nélkül tanulmányozható, használható, alkalmazható és terjeszthető védett szellemi termék. Rendeltetésének nem megfelelő, részleges vagy teljes engedély nélküli reklám, üzleti vagy egyéb célú felhasználását, dokumentációinak módosítását,, kisajátítását a törvény bünteti!
Joggyakorlók: Kelemen Zsolt stílusalapító és a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület - WJe.c. 2010.04.10.55678324

 

****

A "HUN - MAGYAR HARCMŰVÉSZET - Az íjászat hagyományos módszere " - című könyv  a LOVASHARC@CITROMAIL.HU emailcímen, illetve a 06 30 / 984 30 63 telefonszámon akár SMS üzenetben is, kedvezményesen ( 5000 Ft + postaköltség ) áron megrendelhető.
***
***
FELHÍVÁS LOVASHARC.HU

LOVASHARC.HU