CSIRKEFOGÓK SZABADLÁBON

 

Az Aggteleki Nemzeti Park igazgatójává kinevezett Veres Balázs
romboló tevékenysége és törvénysértései közismertté váltak.
Az is, hogy nem csupán a felelősségre vonást sikerült elkerülnie
de csodával határos módon állását is képes volt megtartani.
Annak ellenére, hogy már kinevezése után közvetlenül többen
és többször jelezték feletteseinek vezető pozícióra való
alkalmatlanságát, melyet a nemzeti parknál töltött évei alatt
sajnos alaposan igazolt. Magánszemélyeknek, gazdálkodó
szervezeteknek és a Magyar Államnak egyaránt súlyos anyagi
és erkölcsi károkat okozott. Mára mérhetetlen pusztítást végzett.


A károkozás megállítására többek között magam is kísérletet
tettem. 2012-ben tájékoztattam Fazekas Sándor miniszter urat
a Veres Balázs által elkövetett törvénysértésekről,
gátlástalanságáról, szakismereteinek és tisztességének teljes
hiányáról. Jeleztem a károkozásokat és a további, egyre növekvő
mértékű pusztítás elkerülése érdekében kértem, hogy
alkalmasságát vizsgálja felül. Emellett kértem a
tisztességtelenségek és az általa megvalósított bűncselekmények
felülvizsgálatát. Fazekas miniszter urat azonban egyáltalán nem
érdekelték az események és az Aggteleki Nemzeti Park, ezzel
együtt az állami vagyon elpusztítása. Másoknak okozott károk
még kevésbé. Tájékoztatásomra csaknem fél év elteltével,
Veres Balázs ostoba hazugságait szajkózó, tartalmatlan levélben
utasította el kérésem teljesítését – megbízottja útján.
Felhívtam hát figyelmét álláspontjának tarthatatlanságára és
a védencétől átvett mentegetőzés képtelen voltára.
Röpke négy hónap elteltével Illés Zoltán államtitkár úr adott jogi
szempontból kimerítőnek látszó, Veres Balázs eszmefuttatásait is
megszégyenítő, elutasító választ.
Hasonlót, mint 2012. szeptember 18-án, Fazekas Sándor utasítására,
Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának ülésén, éppen
a nemzeti park igazgató szabálytalan kinevezésével kapcsolatban.
********* A DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE **********
Minthogy Fazekas miniszter úr érdemi válaszát vártam és nem
az államtitkár sületlenségeit, megkíséreltem óvodás korúak és
szellemi fogyatékosok számára is érthető módon megfogalmazni
közérdekű kérésemet. Próbálkozásom ezúttal sem járt sikerrel.
Nem egészen két hónap múltán ismét Illés Zoltán korábbival
azonos tartalmú, rövid elutasító „válaszát” tarthattam kezemben,
melyben jelezte, hogy álláspontja szerint – a tények ellenére –
nem is kell foglalkozni tájékoztatásommal és kezdeményezésemmel.
Minthogy egy év elteltével még mindig a Veres Balázst
kinevező és állásban tartó Fazekas Sándor válaszát vártam,
akinek tisztességében még mindig reménykedtem – nem
restelltem ismételten zaklatni, hogy álláspontját megismerhessem.

További három hónap elteltével végre megtörni látszott a jég.
2013.december 16-án a vidékfejlesztési miniszter úr érdeklődést
mutatott, és bár állításaimat korábban is alátámasztottam,
bekérte a bűncselekmények megvalósítását igazoló
dokumentumokat.
Megvárva a téli „uborkaszezon” (szünet) végét,
2014. január 3-án ismételt tájékoztatást adtam. Nem törekedtem a
teljességre, hiszen az egyesületünk és a nemzeti park között
fennálló polgári per dokumentumai is rávilágítottak a tényekre.
Veres Balázs minden szempontból fennálló alkalmatlanságára
és erkölcsi alapállására. A múlt évben a Vidékfejlesztési Minisztérium
más munkatársairól is nyilvánosságra jutott, hogy végzettség nélkül
kerültek vezető állásba.

2014. januárjának végén a hír Veres Balázs érvénytelen diplomájáról
terjedt futótűzként a hír.
A minisztérium részéről azonban az ilyen esetben elvárható
lépések helyett csupán ismételt mentegetőzés kezdődött a kinevezéssel
kapcsolatban.

********* A DOKUMENTUMOK MEGTEKINTÉSE ********
Fazekas Sándor miniszter úrnak a korábbi igazgató elbocsátásával kapcsolatban is van oka mentegetőzni, hiszen a munkaügyi bíróság megállapította, hogy Salamon Gábort szabálytalan,
törvénysértő módon távolították el állásából.

A bíróság döntése jogerős, melyben az Aggteleki Nemzeti Parkot ( ! )
jelentős kártérítés megfizetésére is kötelezte.

A nyilvánosságra jutott információnak azért volt hozadéka.
a sajtó olyan személyeket is megkérdezett az ügyben, akiket a
közokirat hamisítás és felhasználás bűncselekmény elkövetése
ügyében nyomozást
(nem) végző Edelényi Rendőrkapitányságnak
nem volt módja, vagy nem kívánt meghallgatni.

Ily módon, szakértők tisztázták, hogy mulasztás történt,
Veres Balázs végzettséget igazoló dokumentuma pedig
érvénytelen.
A mai napig sem történt azonban semmi érdemleges.
Veres Balázst nem távolították el és nem is mondott le.
2014. március 20-ai keltezéssel pedig ismét Illés Zoltán
szakszerűtlen jogi eszmefuttatásán alapuló elutasító „válaszát”
kaptam.
********* A LEVELEZÉS MEGTEKINTÉSE *********
Lassan két éve tartó próbálkozásom eredményeként
tudomásul kellett vennem, hogy Fazekas Sándor miniszter úr
és Illés Zoltán államtitkár úr elégedettek a helyzettel.
A tisztességtelen csirkefogóktól nem, hogy nem határolódnak
el, hanem kifejezetten támogatják azokat. Erkölcsileg tehát
velük azonos szinten állnak.
Utolsó levelemben jeleztem Fazekas
úrnak, hogy ezen tényeket tudomásul veszem, erről azonban
a nyilvánosságot mindenképpen tájékoztatni fogom.

Úgy vélem ugyanis, hogy az alkotmányos és az alapvető
emberi jogok sárba tiprásának intézményes rendszerében élünk,

mert a tisztességes embereket lépten nyomon büntetik,
törvények által szentesítve kifosztják, közúti szabálysértésért
is börtönbe vetik, míg a Veres Balázs-féle gerinctelen bűnözők
és pártfogóik
szabadon garázdálkodhatnak.
Ehhez pedig a "választók" (?) vagy egy nagystílű választási csalás
eredményeként, továbbra is minden lehetőség adott.


2014. március 7. -------------------------------------- Kelemen Zsolt

 

CSIRKEFOGÓK SZABADLÁBON
 
***