Az Aggteleki Nemzeti Park és a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület között kötött együttműködési megállapodás:

 

 

 

Trungel László ménesvezető a 2010-ben megjelent Hun - Magyar Harcművészet c. könyvben az együttműködési megállapodás céljáról a következőképpen nyilatkozott :

" ... A hagyományőrzés szempontjából nem csak a hucul használata során tapasztalt előnyök lehetnek mérvadóak, hanem az a tény is, hogy egyetlen olyan magyar ló jelenleg, amelynek kitenyésztésében nincs nyoma a nyugati kultúrfajtáknak. Másrészről pedig úgy gondolom, hogy azok a hagyományőrzők, akik mindenféle keleti fajtát pátyolgatnak, nem látják a fától az erdőt. Ezt a tényt szerencsére több magyar hagyományőrző felismerte, ennek következtében az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2006-ban megállapodást kötött a 4 év fölötti nyers méncsikók nyereg alatti betanítására a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesülettel, melynek értelmében Kelemen Zsolt, a Baranta Hagyományos Magyar Harcművészet lovas szakágának vezetője lett az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő hucul mének egyik hivatalos kiképzője a saját dolgozóink mellett. Hosszabb távon, mivel valós igény mutatkozik rá, a HMH közreműködésével a lovasíjászatra, lovasharcra legjobban alkalmas és ezt jól is örökítő fedezőmén (mének) kiválasztásával új ménvonal felállítása is indokolt lehet. ... "

 

 

 

Az együttműködési megállapodás 5. pontjához kapcsolódó - a megállapodás elválaszthatatlan részét képező - HMH szabályrendszerének vonatkozó részei:

 

A LÓ IDOMÍTÁSA ÉS KEZELÉSE

versenyszám

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

 

I./A.                                               A korcsoportok

 

1.  A lovak, a Ló idomítottságának és kezelésének bemutatásánál életkoruk szerint három csoportba tartoznak:

 

a./   Négy éves korukig mindenképpen kiscsikó 1. kategóriába. / Ameddig a negyedik életévüket be nem töltötték.

b./   Négy és hét éves koruk között nagycsikó 2. kategóriába.  /  A négy éves korukat betöltött csikók a hetedik életévükig.

c./   Hét éves koruk felett felnőtt ló, ráró kategóriába. /  A hetedik évüket betöltött lovak.

d./   A huszonegyedik évüket betöltött, legalább tíz éven keresztül folyamatosan barantázó lovak a  …táltos…. kategóriába, ők azonban a  versenyszámokban már nem indulhatnak.

...

 3.    Korengedmény sem a lovak, sem a lovasok esetében nincs!

...

II.  A ló kezelésének és idomítottságának megtekintésénél  a lovas hozzáértését és a ló idomítottságát egyaránt értékelik.

A lovak képzettségét, idomítottságát korcsoportjaik szerint, és a koruknak megfelelő, reális elvárások alapján kell elbírálni, amelyek az állat egészséges fejlődését, valamint egészségének megőrzését egyáltalán nem veszélyeztetik. A lovakat nemük szerint – mén, paripa, kanca – nem kell megkülönböztetni, de az idegen lovakkal antiszociális viselkedésű, agresszív és ezáltal veszélyes egyedeket a vizsgák helyszínéről el kell távolítani. Az ilyen viselkedés nemkívánatos, vizsgákon és versenyeken kizáró tényező.

  1. 1.  a/ A negyedik évüket be nem töltött lovakat kisCSIKÓ 1. korcsoportban a CSIKÓ 1. kategóriába sorolva lehet vizsgáztatni.

       b/ A kiscsikók idomítottságának bemutatásához használható eszközök:

          szerszámzat: kötél, kötőfék

          egyebek: különböző ostortípusok, fegyverek, hangszerek, zajkeltő eszközök, bábuk, kutya, tűz, víz, …

      c/  A bemutatott gyakorlatok szabadon választhatók. A bemutatott gyakorlatokból ki kell tűnnie a kiscsikó gazdájához való feltétlen ragaszkodásának, nyugalmának, együttműködésre, közös játékokra való hajlandóságának, engedelmességének, bátorságának, jó mozgáskészségének, intelligenciájának és szelídségének. Az értékelésbe a harci tevékenységekhez ideális testarányok bírálata is beleszámít. A gyakorlatok bemutatása közben a csikó bármilyen fegyelmezése tilos, gazdája csak jutalmazással és a begyakorolt jelzésekkel irányíthatja és befolyásolhatja. A gazda leleményessége, gyakorlatiassága, csikójával kialakított összhangja, mindkettőjük számára egyértelmű kommunikációja, az értékelés döntő tényezője.

      d/ A kiscsikókat sem a gyakorlatok bemutatása közben, sem pedig felkészítésük során semmilyen súllyal megterhelni nem lehet!

A csikók testi fejlődésének és egészségének veszélyeztetése nem etikus és emiatt elítélendő tevékenység. Az állatok felkészítése azok testi épségét semmilyen formában és mértékben nem veszélyeztethetik, ezért az idő előtt belovagolt lovak HMH vizsgákon és versenyszámokban nem vehetnek részt.

e/ A bemutatott gyakorlat elbírálása a II. 1. c/ pontban foglaltak alapján történik.

   A pontozást két  személy végzi / egy magasabb fokozatú lovas és lehetőség szerint egy tenyésztő/ a vizsga instruktorával közösen, akiknek hozzáértése harci lókiképzésben bizonyított.

f/ A következő mérlegelési szempontok kerülnek értékelésre:

  1. -        a kiscsikó külleme, testarányai és mozgása
  2. -        a kiscsikó intellektusa, nyugalma és együttműködése
  3. -        a kiscsikó által bemutatott idomítási elemek száma

( idomítási elemek: behívás kis, közepes és nagy távolságból, követés-becsatlakozás, hangjelzésekre történő irány és lépésütemváltások, játék, nagy ingerhatásokra, hang, fény és látványelemekre, fegyverek használatára való közömbös magatartás, átléptetés szokatlan tárgyak, terepviszonyok vagy élőlény felett, fektetés, vállra emelés, ágaskodás egyedül, … )

  1. -        a gazda rátermettsége, leleményessége, habitusa,
  2. -        a gazda irányítói képessége és végzett idomítói munkamennyisége
  3. -        a gazda és kiscsikója közötti harmónia

...

 

 

Salamon Gábor igazgató úr az együttműködési megállapodás 6. pontjáról a következőképpen nyilatkozott:

" ... Valóban ellentmondás van a három éves kor és a ló tényleges felkészíthetősége, vizsgára való alkalmassá tétele között, három éves korában még csak a legfeltűnőbb hibák állapíthatók meg, a tényleges teljesítmény és tenyészérték messze nem.  ... "

 

 

 

A szerződést kötő fél ( Salamon Gábor ) másik írásban rögzített nyilatkozata ugyanazon 6. pontról a következő: