***.

**************

 

*****

ÉRTÉKMENTÉS* MAGYAR *MÓDRA 2011'

Az elmúlt év végén új igazgatót neveztek ki az Aggteleki Nemzeti Park élére Veres Balázs személyében. Ennek következményeként 2011-ben minden bizonnyal - különösebb eredmények nélkül - megszűnik a Hucul lovak magyarországi tenyésztési központja, a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület és a Hagyományos Magyar Harcművészet között 2006-ban elindult hosszútávú együttműködés.

Döntésével az új igazgató öt év munkáját tette értelmetlenné, és a Nemzeti Park által az együttműködés ideje alatt felhalmozott több milliós adósságállományt sem akarja rendezni!

***.
A "VONATKOZÓ DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE" - CÍMRE KATTINTVA ELOLVASHATJA A HIVATKOZÁSOKAT!
*********

***

Már megint forgalommal szemben haladok az autópályán. Erre éppen Veres Balázs az Aggteleki Nemzeti Park újonnan kinevezett igazgatója hívta fel a figyelmem. Megállapításán nem kellett sokat gondolkodnom. A tényeket mérlegelve beláttam: ez valóban így van. Számomra mégis különös helyzetbe kerültem, mert tudomásom szerint mindíg ugyanabba az irányba haladtam, - ami régebben nem is jelentett problémát - csakhogy időközben úgy tűnik megfordult a forgalom iránya. Ezt eltompult érzékszerveimmel sajnos nem voltam képes a megfelelő módon lereagálni. Idejétmúlt, elmerevedett gondolkodásmódom azt diktálta, hogy munkámat mindenkor a lehető legjobban végezzem. Annak értékét, pedig minőségéről ítéljék meg és ne arról, hogy kinek a szekere elé vagyok éppen befogva. Sokáig halogattam ezen információk közreadását, de úgy látom vannak még rajtam kívül is néhányan, akik a forgalommal szemben haladnak. Ráadásul igen lassú járművekkel. Akad néhány hozzám hasonló idealista, akik arról sem vesznek tudomást, hogy a földút helyett már autópályát építettek alánk. És talán azt sem tudják, hogy ez a pálya hova a pokolba vezet? Nos, a közelmúltban néhányan már nekem jöttek, ezért további balesetek elkerülése céljából kihelyezek néhány figyelmeztető táblát.

Kelemen Zsolt vagyok. A hagyományos magyar lovaskultúra újjáélesztésével, ezen belül pedig főként az ősi lovas harcászattal foglalkozom. Nemzetközileg is ismert és elismert eredményeket értem el gyakorlati - kísérleti régészeti kutatómunka terén. Érdekességként, az elmúlt 15 év munkájából - címszavakban - felsoroltam néhány jelentősebb eseményt, melyet az alábbi "ikonra" kattintva megtekinthet.

  ELOLVASOM

Kassai Lajos mester, kiváló lovasíjászunk, a modern kori lovasíjászat (lovasíjász sport) megteremtője, számos Guinnes- és világrekord felállítója, egy 2010-ben Kaposváron tartott könyvbemutató előadásomon, melyet nemcsak személyes jelenlétével, de munkámat bemutató bevezető szavaival is megtisztelt, a következőket mondta: ha Kelemen Zsolt nem Magyarországon, hanem Japánban születik és dolgozik, akkor ott minden bizonnyal nemzeti kincsnek tekintik ...
Lajos számomra igen jóleső módon, de mégiscsak túlzásba esett. Kétségtelen, hogy itt Európa közepén egészen máshogy viszonyulunk nemzeti hagyományainkhoz és történelmünkhöz, mint a felkelő nap országában élők, de azért volt idő, amikor vezető beosztású emberek figyelmét sem kerülték el nemzeti értékeink és az azok méltó szintre emelésén fáradozó személyek.
Példának okáért, Kassai Lajost munkásságáért 2003. augusztus 20-án Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti keresztjével tüntette ki!
2001 nyarán információkat kértek tevékenységemről és személyes megbeszélésre hívtak az egykori Országimázs központba.
A kért anyagot elküldtem, a találkozón pedig megjelentem. Dr Tóth István Zoltán fogadott és elmondta, hogy felhívták figyelmét tevékenységemre. Annak úttörő jellegéből és színvonalából adódóan, elképzelése szerint - amennyiben vállalom a megjelenést - a jövőben állami rendezvényeken történő részvételekre adna megbízásokat. Az ajánlatot megtiszteltetésnek vettem.
Rövidesen megérkezett a szeméyes találkozón elhangzottak megerősítése is.

 ELOLVASOM

 

***
A következő év azonban váratlan fordulatot eredményezett. A hatalmi pozíció átrendeződött. A FIDESZ-t leváltó MSZP- nek pedig első lépései között szerepelt az Országimázs központ felszámolása.
Az értékmentő és teremtő munka - mivel nem politikai célokat szolgált - természetesen folytatódott. A korábban megszokott gyakorlat szerint szervezett koordináció nélkül kerestük a lehetőségeket a hatékonyság növelésére.
x
2005-ben Salamon Gábor igazgató úrral és Bodolai Istvánnal, az aggteleki Hucul ménes akkori vezetőjével, körvonalaztuk az ősi vérvonalú és tulajdonságokkal bíró lótípusok, többek között a Hucul fajta népszerűsítésének, alkalmazásának, szélesebb körű terjesztésének lehetőségeit.
Megállapítottuk, hogy a tenyésztői és a kulturális célok számos ponton azonosak.
Nagy lehetőséget láttunk a hagyományos magyar lovaskultúra újjáélesztésében, az archaikus megjelenésű, méretű és mozgású lovakhoz illő hagyományos lovaglástechnika terjesztésében valamint a magyarországi lovas katonai hagyományőrzés fejlesztésében. E tevékenységek megfelelő iránymutatás mellett új tenyészcélt állítottak volna a tenyésztéssel foglalkozók elé.

x
Az Aggteleki Nemzeti Park képviselői hosszútávú együttműködést ajánlottak a közös célok megvalósításában.
Mivel a fajta magyarországi állománya meglehetősen változatos egyedeket produkál, elsődleges feladattá vált a ménes átválogatása, katonai munkára alkalmas egyedekből pedig, önálló ménvonal (-ak) kialakítása.
Erre a munkára kaptam megbízást 2006. június 30-án.
A megbízást megtiszteltetésnek vettem és elfogadtam.

 ELOLVASOM

Sajnálatos, hogy mire a közösen megfogalmazott célok megvalósítása hivatalosan is megkezdődött, a ménes vezetésében személyi változás történt. Az együttműködés működtetésével megbízott új ménesvezető, a meghatározott irányba nem volt kellőképpen elkötelezett. A tenyészcélokat illetően voltak egyéb, fontosabb elképzelései, melyek mellett számos előre nem látott problémával kellett megküzdenie. Mindezek kissé megnehezítették az együttműködést és lassították a megvalósítást.
*****
A nemzeti park által vállalt kötelezettségek a méncsikók kiválasztásánál csekély számú születés, nagyarányú elhullás, új fedezőmén és ménvonal beállítása, bizonyos költségtérítések, pedig anyagi nehézségek miatt nem teljesültek.

Együttműködésünk terén egyébként az Aggteleki Nemzeti Park mindig pozitív hozzáállást és munkakapcsolatunk megtartásában további feltétlen szándékot mutatott, ami miatt kétségek nélkül bíztunk a célok megvalósulásában.
Munkánkkal, a lovak tartásával és kiképzésével valamint népszerűsítő tevékenységünkkel a nemzeti park munkatársai mindig elégedettek voltak. Hiányosságokat soha nem tapasztaltak.

Tekintve, hogy együttműködésünk eredményeit nagyjából 10-15 évre prognosztizáltuk, mindannyian türelemmel viseltük a nehézségeket, melyekből nem volt hiány.

A kihelyezett lovak egy része sajnos eleve alkalmatlannak bizonyult még a kiképzésre is és csupán a bajokat szaporította.

 ELOLVASOM

 

A 2 éves korukban kihelyezett méncsikókat 916-1/2006 számú együttműködési megállapodásunk 5. pontja alapján a "Baranta HMH" képzési rendszere szerint 4 éves korukban belovagoltuk, majd ún. katonai célú alkalmazásra felkészítettük. A lovak tartási körülményeit, képzésük menetét és eredményeit Trungel László területkezelési osztályvezető folyamatosan figyelemmel kísérte.
Tevékenységünkkel kapcsolatban semmilyen kifogást nem emelt. A tapasztaltakkal minden ellenőrzés alkalmával elégedett volt.

x

2008 -tól az egyesületünkhöz kihelyezett állomány egyedeit fokozatosan bevontuk a harcművészeti foglalkozásokba, sportfoglalkozásokba és a hagyományőrző munkába.
2006 - 2007 -ben a kihelyezett lovak fiatal kora miatt, az ANPI rendezvényein, lóállományunk egyéb tagjaival vettünk részt,
2008 - 2009 -ben pedig Jósvafőn mutattuk be a nemzeti park lovaival elért képzési eredményeinket. Lovas harcművészeti bemuataóinkat nagy elismerés övezte,
a külföldi vendégek figyelmét és érdeklődését is felkeltette.
2010 -ben az ANPI nem tudta fedezni a szállítás költségeit. Megnövekedett költségeink és kiadásaink miatt egyesületünk sem, ezért ebben az évben részvételünk elmaradt.


2010 év végén az Aggteleki Nemzeti Park élére Veres Balázs személyében új igazgatót neveztek ki .
x
2011. január 05-én kelt levelében az újonnan kinevezett igazgató, Veres Balázs az együttműködési megállapodást, a legcsekélyebb előrejelzés és indoklás nélkül, felmondta.

 ELOLVASOM

xxx
A felmondás tartalmából és egyéb körülményekből sem derült ki, hogy a döntés mi alapján született.
"Barátságos" hangvétele azonban sejtette, hogy öt év munkája válik rövidesen értelmetlenné és hiábavalóvá.
Bízva a döntéshozó ésszerű és korrekt hozzáállásában, válaszlevelünkben megkíséreltük őt a helyzet tisztázása és a kitűzött célok megvalósításának irányába terelni.
Felkészülve azonban az elutasító válaszra, elkészítettünk egy hozzávetőleges elszámolást, ami minden együttműködés megszűntetésének alapvető feltétele.
Számos költséget ugyanis, - melyet megállapodásunk rögzített - az Aggteleki Nemzeti Park a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesületnek nem térített meg vagy az együttműködés kezdete óta egyáltalán nem fizetett.

Az elmaradt költségek megtérítéséről az ilyen jellegű tartozások törvény által meghatározott 5 éves elévülési idejére való tekintettel 2011-ben mindenképpen tárgyalnunk kellett volna, együttműködésünk várható megszűnése miatt azonban a teljes tárgyidőszakra jeleztük igényünket.

  ELOLVASOM

 

x
Válaszunk elküldése után néhány nappal megdöbbentő tartalmú levelet kaptunk az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságtól Veres Balázs aláírásával.

 ELOLVASOM

x
Eszerint az új igazgató előbb döntést hozott, - felmondta az együttműködést - és csak utána kezdett tájékozódni. Nem is akármiről és nem is akármilyen szakértelemmel.

Leveléből úgy tűnt, hogy az igazgató döntésének meghozatala előtt (és után) nem tudta mikor, milyen lovak lettek kihelyezve. Azt sem, hogy milyen életkorban.
Leírást és jellemzést kért 2éves nyers csikókról a kihelyezés időpontjában. (?)
A lovak jelenlegi jellemzésének már sokkal több értelme van, viszont nem érthető miként kapcsolódik a jellemzés az elszámoláshoz?
Nem tudta milyen célkitűzések és irányelvek mentén folyik a lovak képzése az egyesületünknél.
Nem tudta milyen dokumentumot kell kérnie -pontosabban mely dokumentum vonatkozó oldalainak másolatát-, ami tartalmazza a ló adatait és állatorvosi beavatkozásainak igazolásait. (ezeket a lóútlevél tartalmazza, az állategészségügyi beavatkozásokat abban kell vezetni, melyet az állatorvos hitelesít)
Az ilyen mértékű tájékozatlanság és szakszerűtlen ügyintézés több mint elgondolkodtató.

Néhány nap elteltével számláinkat is visszaküldték a következő kísérő szöveggel:

 ELOLVASOM

Egy indoklás nélküli váratlan felmondást követően a szerződésben foglaltak ilyen mértékű figyelmen kívül hagyása és adósság megfizetésének ilyen formájú megtagadása hihetetlen volt, de meglepetést azonban már nem okozott. Magyarázat pedig semmire nem volt.
A lehetséges mértékben törekedtünk a további együttműködésre, legalábbis a felmondás és az elszámolás tisztázása érdekében. Nyilvánvaló volt, hogy a helyzet megoldásához mindenképp szükséges a felek közötti párbeszéd elindítása. Ilyen irányú kérésünkre azonban az új igazgató nem reagált, helyette ultimátumokkal próbálta elképzeléseit megvalósítani.
Válaszunkban megerősítettük álláspontunkat, válaszoltunk az értelmetlennek tűnő kérdésekre is és hivatkozva az együttműködési megállapodásban foglaltakra ismételten kértük a személyes konzultáció megtartását.

 ELOLVASOM

x
Számláink ismét visszaérkeztek. Veres Balázs igazgató kitartott elképzelései mellett. Az adósság kifizetését megtagadta, 2011. február 24-ére viszont megjelölt egy időpontot egyeztető tárgyalás lefolytatására.

  ELOLVASOM

x
A megjelölt időpontot természetesen elfogadtuk, a nemzeti park felé a meghatározott módon jeleztük.

x
x

*****

..........................................................................................................................................................................................................................x

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ 2011. február 24. JÓSVAFŐ
x
Mivel álláspontjaink végletesen különbözőek, és nyilatkozataik tükrében az Aggteleki Nemzeti Park képviselői részéről számítani lehetett egy szabálytalan eljárás lefolytatására a megbeszélést ügyvéd jelenlétében folytattuk.
Jelen voltak: Veres Balázs igazgató, Dr. Hudák Zita az ANPI jogásza, Jámbor Gabriella az LHSE elnöke, Dr. Szirtes Csongor az LHSE részéről megbízott jogi képviselő és Kelemen Zsolt ANPI által megbízott ménkiképző, az LHSE elnökségi tagja.
A tárgyalás négy és fél órán át tartott.
Az első 250 perc az ANPI képviselőinek folyamatos támadásaival, a sértegetés határát súroló rágalomáradatával valamint ezek megválaszolásával telt. Érdemi megbeszélés nem történt.
Az általuk felhozott problémák tisztázása érdekében kértük, hogy hívja be az egyeztetésre Trungel László osztályvezetőt, aki a nemzeti park részéről együttműködésünk koordinálását végezte, így minden részletben tájékozott.
Veres Balázs közölte, hogy Trungel László a hucul ménes korábbi ügyintézője rengeteg szabálytalanságot és visszaéléseket követett el, a ménes ügyeiben pedig hatalmas káoszt hagyott maga után. Az, hogy érkezésünkkor találkoztunk vele, az csak a véletlen műve, mert tevékenységéből kifolyólag éppen felmondási idejét tölti. Igaz ugyan, hogy közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszonya, de természetesen vizsgálatok folynak ellene és nem marad el felelősségre vonása sem.
Utalt rá, hogy a korábbi igazgató (Salamon Gábor) sem véletlenül került az utcára.
Vele kötött együttműködési megállapodásunk - véleménye szerint - szabálytalan és érvénytelen. Elvégzett munkánk egyedüli ellentételezéseként - az együttműködési megállapodás 17. pontjában rögzítettek szerint - nem illeti meg egyesületünket bizonyos számú lovak tulajdonjoga, az állatok adósságrendezésig történő visszatartására sincs jogosultságunk.
Öt év alatt végzett munkánkat úgy értékelte, hogy voltaképpen csak károkat okoztunk a nemzeti parknak.
A megbeszélés utolsó húsz percében az új igazgató kifejtette, hogy avval a feladattal bízták meg, hogy a nemzeti park zavaros ügyeiben "rendet tegyen". Egyúttal figyelmünkbe ajánlotta, hogy saját érdekünkben Trungel Lászlóval és Salamon Gáborral - akik igazolhatnák állításainkat és tisztázhatnák a helyzetet - a továbbiakan semmiképp ne lépjünk kapcsolatba.
Nagyvonalúságának jeleként felajánlotta, hogy az általa egyébként el nem ismert tartozás kiegyenlítésébe számítsuk be az egyesületünkhöz kihelyezett lovakat. Erre azonban "nem hivatalos úton" Dr. Hudák Zitának mi tegyünk ajánlatot. Ezt interneten továbbítsuk. "Nem hivatalos úton egyezkedünk, megállapodást kötünk", a továbbiakról pedig majd ezt követően tárgyalunk.
Az egyesületünkkel történő további együttműködés lehetőségét támogatta, de valószínűsítette, hogy azt új alapokra kell helyezni.

Veres Balázs a megbeszélés során átvette az ANPI által felhalmozott tartozás részletes kimutatását ( lovakra és időpontokra vonatkoztatott tételes jegyzékét ), melynek tartalmához nem volt hozzászólása. Azt mondta, ellenőrzi az elszámolást és jelzi annak eredményét. Ígéretet tett továbbá a korábban a nemzeti park által bevételezett, de ki nem fizetett állatorvosi számlák sorsáról, a felek közötti további együttműködés általa történő módosításának közléséről, valamint az egyeztető megbeszélésről készített összesítés/jegyzőkönyv egy példányának átadásáról.

  ELOLVASOM

..........................................................................................................................................................................................................................
x

 

Négy hét elteltével sem érkezett részünkre semmi a nemzeti parktól.
További j
ogi szakértők bevonásával felülvizsgáltuk a történteket, az írásban tett nyilatkozatkozatokat és a megbeszélésen elhangzottakat. Meggyőződtünk róla, hogy Veres Balázs igazgató több állítása a tényekkel összeegyeztethetetlen, jogi szempontból pedig megalapozatlan.

A kialakult helyzet tükrében megkértük Dr. Szirtes Csongor ügyvéd urat, hogy a " nem hivatalos egyezkedést" a következők alapján kezdje meg:

- A megbeszélés során nem kaptunk kielégítő magyarázatot a felmondás létrejöttére.
x
- Az egyeztető tárgyaláson a nemzeti parkkal történő együttműködés további lehetőségére semmi konkrét kijelentés nem hangzott el. Az új igazgató az erre vonatkozó nyilatkozattételt halasztotta, elképzelését nem ismertette.
x

- A levelezés és a megbeszélés során az ANPI képviselőinek magatartása barátságtalan és etikátlan volt. Ügykezelésük szabálytalan, törvénytelen.
x
- Az ANPI képviselői a fennálló tartozást nem ismerik el, mi több, már az együttműködési megállapodás érvényességét valamint a Ptk. alapján fennálló jogainkat is vitatják.
x
- Fentiekből arra következtettünk, hogy az adósságrendezés és a további együttműködés nem célja az új igazgatónak. Az elmúlt öt évben a meghatározott célok érdekében végzett munkánk és áldozataink hiábavalóak voltak. A hucul fajtán belül létrehozni kívánt katonai munkára (lovas harci tevékenységekre) kifejezetten alkalmas mén, illetve vérvonal kialakítása az ANPI lóállományán belül nem fog megvalósulni. A fajta ménjeinek szelekcióját és a tenyésztői munkát segítő speciális gyakorlati alkalmassági vizsgálati programunkra és a fajta általunk történő népszerűsítésére az ANPI jelenlegi képviselőinek nincs szüksége.
x

Fenti okokból kifolyólag a továbbiakban az LHSE-nek nem érdeke az ANPI hucul lovainak tartása.
Azok minősége és jelen piaci értéke nem indokolja az adósságrendezésbe történő beszámításukat.
Egyesületünk tagjait a fennálló helyzetről tájékoztattuk. A kihelyezett lovak közül kettő lónak vállalják a továbbiakban a tartását.
Ezekre teszünk beszámítási ajánlatot.

Goral Unicum - HL 04 23      - 250 000 Ft értékben
Goral Villő - HL 05 67           - 250 000 Ft értékben

Az ajánlat általunk becsült jelenlegi piaci értéke a lovaknak, illetve a megállapodásban foglaltak szerint, ez volt a lovak értéke a kihelyezés időpontjában. Mivel az ezután felmerülő tartási és egyéb költségeket is egyesületünk viselte, ezt az árat minden szempontból korrektnek tartjuk.

Tudni szeretnénk továbbá, mi lenne a sorsa a  Polan Nádor - 5 ZO 98  - lónak, amelyik 8 éves korában, betegen, izomsorvadásosan, csontig soványodva, mintegy "rokkantnyugdíjazva" került hozzánk.
A ló jelenleg sem képvisel valós értéket, viszont már csak az általunk eszközölt orvosi és egyéb ellátások eredményessége szempontjából, valamint az állattal szemben tanúsított méltányosságból nem érdektelen a további sorsa.
Amennyiben az ANPI a továbbiakban sem kívánja felvállalni gondozását és tartását, akkor azt az említett okok miatt egyesületünk a továbbiakban is vállalja.
x
Kérjük az együttműködés további sorsának mielőbbi tisztázását, a felek között történő elszámolást, ezt követően pedig az ANPI tulajdonában maradó lovak haladéktalan elszállítását.
x
..........................................................................................................................................................................................................................

x
A nemzeti park képviselői által javasolt "nem hivatalos egyezkedés" elmaradt.
x
Veres Balázs igazgató az ANPI-hoz eljuttatott ajánlatból kiragadta feltételhez kötött kérésünket az ANPI tulajdonában maradó lovak haladéktalan elszállításával kapcsolatban.
A jogviszony tisztázása és elszámolás hiányában akart lovakat szállítani.
A mielőbbi szállítást telefonon sürgette, időpontokat egyeztetett, a tisztázatlan ügyek rendezését illetően viszont csak kitérő válaszokat adott.
A felek között történő elszámolás megvalósítása érdekében újabb személyes találkozót javasoltunk. Időpontját telefonbeszélgetésünk alkalmával 2011. április 20-ban határoztuk meg.
A szállítás az időpontegyeztetés sikertelensége miatt nem jött létre.

  ELOLVASOM


x
Ekkor Veres Balázs az újabb személyes találkozót megelőző időpontra 2011. április 19-ére, keddre, helyszíni szemle lefolytatását jelezte. Erről egy nappal korábban, interneten küldött üzenetet.
Üzenetében az ANPI és az LHSE között fennálló együttműködési megállapodás 18. pontjára hivatkozott, amely szerint a szemle lefolytatására jogosult, majd közölte, hogy együttműködési megállapodásunk az ANPI által történő felmondással megszűnt, és ezért az állatok elszállítására is jogosult. (?)
Elismerte, hogy a feleket elszámolási kötelezettség terheli és közölte, hogy az ezt megalapozó számításokat az ANPI elvégzi.

  ELOLVASOM

x
Üzenetére a következő választ adtuk:

  ELOLVASOM


Nem firtatva tovább Veres Balázs jogosultságainak igazolására felhozott, ellentmondásos indokait és sajátos jogértelmezését, a felek között kialakult állapot mielőbbi megszűntetése céljából jóhiszemű együttműködést tanúsítottunk.
Telefonon megbeszéltük, hogy a szemlét lehetővé tesszük.
A személyes találkozót (szükséges elszámolást), 2011. április 20-án, szerdán, Szentendrén bonyolítjuk.
Az elszámolást/megállapodást követően a felek által egyeztetett időpontban, a nemzeti park tulajdonában maradó lovak elszállításában rendelkezésre állunk.

x
A megbeszéltekhez képest 2011. április 20-án Veres Balázs a helyszínhez közeledve telefonon jelezte, hogy szállítójárművük néhány percen belül megérkezik az egyesület telephelyére, elszállítják a teljes kihelyezett lóállományt, ő pedig majd ezt követően érkezik és átadja az általa készített elszámolást.
x
Emlékeztettük az igazgatót a megbeszélt napirendi pontokra, azok mindannyiunk által elfogadott sorrendiségére és jeleztük, hogy nem tudunk és nem is kívánunk alkalmazkodni a jelzett változtatáshoz. A lovak elszállításának feltétele tehát továbbra is a szükséges nyilatkozatok megtétele és a felek közötti elszámolás.
x
2011. április 20-án az ANPI által szemlézni kívánt lovak járművek által nem megközelíthető kiképzési helyen tartózkodtak.
Azokkal egyesületünk tagjai reggel 7 órakor a szemle helyszínére elindultak.
Az igazgató érkezésekor lovasainknak telefonon jeleztük, hogy az ANPI képviselői az elszámolás létrejötte után az őket megillető lovakat el kívánják szállítani. Erre való tekintettel tartsák őket mozgásban. A szemlén történő megjelenés időpontját jelezzük.

x
x
x..........................................................................................................................................................................................................................
x

x

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ 2011. április 20. SZENTENDRE

x
Veres Balázs igazgató aláírásásval hitelesítette és az egyesület képviselőinek átadta az általa elkészített elszámolást.
A további együttműködés lehetőségéről szóban a következőképpen nyilatkozott:

- Az ANPI az egyesületnél elhelyezett és kiképzett teljes lóállományt haladéktalanul elszállítja.
- Jelenlegi - az ANPI számára előnytelen - együttműködési megállapodásunkat módosíjuk.
- A továbbiakban bizonyos számú méncsikót az egyesülethez kihelyez.
- Az egyesület eteti, gondozza, őrzi, kiképzi, állategészségügyi ellátásukról és pataápolásukról gondoskodik, azokat ménvizsgára
xfelkészíti majd a nemzeti parknak visszaadja.
- Mindezekért az elvégzett munkákért és szolgáltatásokért cserébe nem kell az ANPI-nak bérleti díjat fizetnie.


(?)

x
Minthogy együttműködési megállapodásunk célja nem a lovak ménvizsgára történő felkészítése volt, ezen nyilatkozat visszaigazolta feltételezésünket, miszerint a nemzeti park jelenlegi képviselőinek nincs szüksége további munkánkra, így az eredeti szerződéses cél nem valósulhat meg. A kapott ajánlat szerint a további módosított együttműködés minden befektetése (munkája, költsége, kockázata) egyesületünket terhelné, míg minden haszna az ANPI-t illetné. Az ilyen egyoldalú szerződés, melyben az egyik félnek csak kötelessége, a másiknak pedig csak haszna van, vélhetően nem jogszerű.
Tekintve továbbá, hogy lovaik ménvizsgára történő felkészítésére alkalmas szakembereket országszerte százával találnak, egyesületünk tevékenységével pedig összeegyeztethetetlen egy kizárólagosan erre irányuló együttműködés, az ajánlatot ebben a formában elfogadhatatlannak értékeltük.

Veres Balázs ismertette 9 oldalas elszámolását, amely szerint tényektől teljes mértékben független állítások és tévedések alapján* 5 év munkája után egyesületünknek van tartozása a nemzeti park felé.

* a dokumentumban színessel megjelölve

  ELOLVASOM


Az elszámolás pontjait megvitattuk. A helyszínen rendelkezésre álló dokumentumainkkal és az együttműködési megállapodás tartalmával összevetve a jelenlevők számára bebizonyosodott, hogy az elszámolás ezen dokumentum alapján nem jöhet létre.

Az együttműködési megállapodás tartalma a következő:

  ELOLVASOM


A tárgyalásról a következő emlékeztető készült:

  ELOLVASOM

SZEMLE
x
A lovasainkat a több órán át tartó tárgyalás helyszínéhez közeli alkalmas területre irányítottuk, ahol a nemzeti park munkatársai a lovak szemléjét végrehajtották.
Dr. Fülöp Zsolt állatorvos meggyőződött róla, hogy a lovak egészséges, sérülésmentes állapotban vannak. Jól tápláltak, kondíciójuk megfelelő. Szőrzetük tiszta, ápolt, patáik nem elhanyagoltak, normál alakúak és sérülésmentesek. Vágásuk egyelőre nem szükséges, de rövidesen időszerű.
Három lónál némi hátérzékenységet tapasztalt, melyet a helyszínen nem kommentált.
A lovak több órája tartó hegyi tereplovaglásról érkeztek a szemle színhelyére. A lovasok nyereg nélkül, szőrén lovagolták a lovakat és a vizsgálat kezdetekor szálltak le azok hátáról.
Az ilyenkor nyeregtájon tapasztalható "érzékenység" nem szükségszerű, de természetes, néhány órán belül garantáltan, következmények nélkül, nyomtalanul elmúló jelenség.
Az ANPI állatorvosa a lovak állapotával kapcsolatban kifogást nem emelt.
Az elvégzett szemle során csak jegyzeteket készített, Veres Balázs ígéretet tett a feljegyzések alapján a későbbiekben készítendő jegyzőkönyv egy példányának egyesületünkhöz történő eljuttatására.
A jegyzőkönyv tartalmát nem tudtuk hitelesíteni, és ahhoz szükség esetén észrevételt tenni.
x
..........................................................................................................................................................................................................................
xx
x

 

Az elvégzett szemléről szóló jegyzőkönyv egyesületünkhöz nem érkezett meg.
x
A Veres Balázs által átadott, általa elszámolásnak nevezett dokumentum tartalmára a benne foglalt valótlanságok teljeskörű, részletes és értelmetlen elemzése helyett a következő rövid választ adtuk :
( a mellékletként csatolt - ezúttal vázlatos - elszámolásban a két egyesületünkhöz kihelyezett beteg, használatra korlátozott mértékben és egyáltalán nem alkalmas ló esetében az együttműködési megállapodás szerint a nemzeti parkot terhelő tartási költséget számoltunk, követelésünk mértékén azonban nem változtattunk )

  ELOLVASOM

x
x

Röviddel ezután megérkezett Veres Balázs igazgató korrekt kompromisszumos javaslata:

  ELOLVASOM

x
Az elmúlt öt hónap alatt a nemzeti park képviselőinek és munkatársainak bőven lett volna ideje egy tényleges, reális és korrekt elszámolás elkészítéséhez, de legalább követelésünk és saját elszámolásunk adatainak ellenőrzéséhez.
Veres Balázs nyilatkozataiból azonban nyilvánvaló, hogy ennek elvégzése szándék hiányában nem történt meg.
Úgy véljük, hogy a fent nevezett személy igazgatói állásához méltatlan módon, valótlan állításai alapján, partnereire és az Aggteleki Nemzeti Park vagyonkezelésében lévő állatokra való tekintet nélkül súlyosan etikátlan, szabálytalan és törvénytelen eljárást folytat egyesületünk ellen, mellyel mindkét félnek jelentős anyagi és erkölcsi károkat okoz.
Megállapításunkra való tekintettel Veres Balázsnak címezve ismételt fizetési felszólítást küdtünk.

  ELOLVASOM


Veres Balázs változatlanul kitartott egyesületünk tényektől független, megalapozatlan állítások alapján lefolytatni kívánt szabálytalan eljárással történő tudatos megkárosítása mellett.
Ismételt fizetési felszólításunkra nem reagált, helyette telefonon kísérelte meg az általa jelzett szállítás további erőltetését.
Megkeresése kapcsán ismételten közöltem álláspontunkat. Tekintettel arra, hogy a felmondás és az elszámolás ügymenetében számos esetben valótlanságokat állított, ígéreteit nem tartotta be, megállapodásainkat magára nézve nem tartotta kötelező érvényűnek, közöltem az igazgatóval, hogy személye iránt megszűnt bizalmunk következményeként vele telefonon (szóban) nem vagyunk hajlandóak további párbeszédet, egyeztetést folytatni vagy bármilyen tartalmú megállapodást kötni. Kapcsolattartásunk a továbbiakban hivatalos úton, írásban vagy tanúk előtt folytatott, jegyzőkönyvezett tárgyaláson lehetséges.
Mindenekelőtt pedig hagyjon fel struccpolitikájával és a jelzett formában tegye meg a kért nyilatkozatokat.
x
Feladtuk a reményt a kialakult helyzet ésszerű, költségkímélő és korrekt módon történő rendezésével kapcsolatban.
Jogi tanácsadóinkkal megkezdtük a megoldás keresést, kintlévőségeink behajtási lehetőségeinek vizsgálatát, az ügyek végére pontot helyező jogi eljárás előkészítését.

x
Mivel a 2011. április 20-án kapott relitásokat nélkülöző elszámolásban az igazgató állítása szerint nincs jogosultságunk a lovak pataápolására belátásunk szerint megbízást adni, - megadva a lehetőséget annak elvégzésére - az ANPI felé jeleztük a beavatkozás szükségességét.

  ELOLVASOM


Számláink ezúttal is visszaérkeztek, levelünkre pedig legutóbbi - felhalmozott tartozás rendezésére vonatkozó - fizetési felszólításunkhoz hasonlóan semmi visszajelzés nem történt.

Veres Balázs igazgatóval a jelek szerint megszűnt a "diplomáciai kapcsolat".
x
x

x
x

A történet persze nem zárult le. A küzdelem új fronton zajlik. A módszerek sem változtak.
A szereplők köre viszont kibővült. Veres Balázs szövetségesek támogatásával vívja csatáit.
Céljának elérése érdekében rendíthetetlenül mozgatja a köveket.

DE VAJON MI A CÉL?
x
A következő fejezetben kiderül az adóshoz vagy a hitelezőhöz megy a végrehajtó ?
Az igazság, szolgáltatás? Kire sújt le az igazságszolgáltatás? Ez a front meddig tartható?
Magánakciók, tévedések, indirekt eljárási hibák véletlen sorozata vagy összehangolt támadás?
Mindenre azért nincs magyarázat.
DE VAJON MI A CÉL?

x
x

***

  ELOLVASOM

***
***
A szentendrei önkormányzat képviselőtestülete és együttműködő partnereik az elmúlt években nagyszabású tervek megvalósításába kezdtek. Elképzeléseik jelentősen növelnék a régió lakosainak életminőségét. A Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület tagjainak tulajdonában lévő földterületek kapcsán pedig egyesületünk tevékenységére is jelentős hatást gyakorolnának. Ezt szemlélteti az interneten is megtekinthető "SZENTENDRE TEREMTETT VILÁGA" című fotókiállítás.
***
***
***

LOVASHARC.HU