A LOVASÍJÁSZ HAGYOMÁNYŐRZŐ SPORTEGYESÜLET BANKSZÁMLASZÁMA A KÖVETKEZŐ:
(K&H) - 10 40 31 12 - 31 11 67 78 - 000 000 00

***


A "HUN - MAGYAR HARCMŰVÉSZET - Az íjászat hagyományos módszere " - című könyv reklám nélkül is egyre növekvő érdeklődésnek örvend. Az olvasók elégedettek a tartalommal. Már az ismert terjesztői hálózatok többségében is megtalálható!
A LOVASHARC@GMAIL.HU emailcímen,
illetve a
06 30 / 984 30 63 telefonszámon akár SMS üzenetben is, kedvezményesen

( 6000 Ft + postaköltség áron ) megrendelhető.

  MEGTEKINT
**

*****HA EL AKAROD OLVASNI A TÁJÉKOZTATÓT, KATTINTS A KÉPRE !!!

 
***


ISMÉT AKTUÁLISSÁ VÁLT A HUN - AVAR PÁNCÉLREKONSTRUKCIÓ
TERHELHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA.


Számtalan kérdés maradt megválaszolatlanul a 2009-ben megkezdett extrém
lövéstesztek kapcsán. A vizsgálatok kezdetén csupán néhány eszközzel
kísérleteztünk, melyek azonban nem várt eredményre vezettek.
Mint arról korábban tájékoztatást adtunk, a tesztfelületekben a nyillövések
képtelenek voltak jelentős mértékű kárt okozni.
Ezen túlmenően azonban a 0,22-es kaliberű pisztoly és puska lövéseknek, sőt a
9x19mm-es luger lövedékek sem voltak képesek áthatolni a felületen.
Mint ismeretes, a páncél fém alapanyga 1mm vastagságú, modern, korrózióálló
acéllemez volt.
Ez a megoldás lehetővé tette a sorozatgyártást, lehetőséget adott több teljes
- ló és lovas - vértezet megépítésére, viseletének, használatának tesztelésére,
a felületkezelés és karbantartás radikális csökkentése mellett.
A lovasvért elkészítésében és alkalmazásában számtalan értékes tapasztalatra
tettünk szert és lényeges körülményeket sikerült tisztáznunk.
Le kell szögezni azonban, hogy a megépített szerkezet csupán a létrehozott
felület látványában hasonlít a korabeli vértekhez. Technikai rekonstrukcióról
lévén szó, nem is törekedtünk egyetlen korabeli lelet reprodukálására sem.
Már csak azért sem, mert annak ma is csekély a realitása.
Változatlanul nincs ember, sem anyagi fedezet, a teljes páncélzathoz szükséges
több ezer fémalkatrész, egyesével történő legyártására, vagy legalább a gyártás
felgyorsítását szolgáló (bizonyosan voltak ilyenek) technikai eszközök fejlesztésére.
Egyelőre tehát be kell érnünk a lehetőségeink szabta kereteken belül történő
megközelítésekkel, melyek így is érdekes és szenzációs információkkal szolgálnak.
Az első kérdéskör, melyre válaszokat kerestünk, a következő:

Bizonyos, hogy az eredeti, középvonalában 2-3mm vastag, és a szélek felé
vékonyodó, aszimmetrikus lencse szerkezetű, kovácsolt, edzett "lamellák"
nyilvánvalóan más mértékű terhelés elviselésére lehettek képesek.
De vajon jobb, vagy rosszabb lehetet védelmi képességük a modern
technológiával gyártott XXI. századi konstrukciónál?
A szerkezet rekonstruálásában bizonyosan helyes úton jártunk, hiszen kísérletek
által visszaigazolt módon, eredeti funkcióját maradéktalanul betölti, sőt
igazolja, hogy a korabeli technika évszázadokkal megelőzte korát.
De pontosan mennyivel? A fegyverek fejlesztésében mennyi időnek kellett
eltelnie ahhoz, hogy a hun típusú páncélzat elavuljon?
Esetleg - némi fejlesztéssel - a mai világban is megállja a helyét?

2009-ben egy forgatócsoport célul tűzte maga elé a munka tapasztalatainak
megfilmesítését. Az elképzelés lehetőséget teremtett volna az információk
széleskörű felhasználására. Megegyezésünk szerint kizárólagosságot biztosítottunk
az anyag elkészítésére és felhasználására. Néhány vágóképig el is jutottunk,
elkezdtük egy lovas folyóátkelés előkészítését, melynek első fázisaként
úszáspróbákat végeztünk. Itt is készültek felvételek aztán valami miatt minden
fokozatosan leállt. Több mint két év eredménytelenül eltelt.
Ekkor más lehetőség kínálkozott. Újabb stáb alakult. Szépen szerveződött minden,
komoly támogatók is színre léptek, köztük a Budapesti Műszaki Egyetem,
a Magyar Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Intézet, stb. és ezúttal
ki-ki villantva foguk fehérjét az ellenérdekelt "szakmai" körök.
Ajánlatoknál és nagy terveknél sajnos ezúttal sem jutottunk többre.
Csaknem három év elteltével úgy döntöttünk, folytatjuk a kísérleteket és a
tapasztalatgyűjtést, melynek elemeit közkinccsé tesszük.
A megszerzett ismeretek és kísérletek dokumentációinak egy részét
közreadjuk. Minthogy a tevékenységre irányuló érdeklődés kissé alább hagyott,
segítséget kértünk annak publikálásához. Ennek kapcsán egy kivételes tudású és képességű, történelmi fegyverek alkalmazásában gyakorlott szakember
új ajánlatot tett a kísérletsorozat megfilmesítésére. Mi több, rövid egyeztetést
követően már az első tesztnapon megkezdte a munkát.

2014. augusztus 27-én, összeállt egy tűzfegyveres lövészekből, operatőrökből és
a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület tagjaiból álló stáb.
Az íjjal és harci nyilhegyekkel történő lövésekre ezúttal nem sok hangsúly került.
A tűzfegyverek korszakának különböző mérföldköveit jelző eszközök azonban
működésba léptek. Természetesen az alkalmazott fegyverek az eredetieknél
jobb tulajdonságokkal bíró, biztonságosabban üzemeltethető és esetenként
jobb teljesítményre is képes modern kori replikák voltak.
Kézi ágyú, pisztoly, karabély és a tesztelés során első alkalommal puskák.
Modern fegyvereket - nagy kaliberű, forgótáras és öntöltő pisztolyokat - ezúttal
főként a már roncsolódott felületek védelmi képességének vizsgálatában
alkalmaztunk.

Kétségtelen, hogy ismét úttörő jellgű, egyedülálló ismeretszerzésbe kezdtünk.

Az újabb eredmények és tapasztalatok feldolgozás alatt állnak és néhány héten belül megjelennek a LOVASHARC honlapon és egyéb portálokon.
A következő kísérlet októberre várható.
Hogy e sokak számára hasznosnak tűnő, érdekes munkának a megfilmesítése
valóban megtörténik-e, s ha igen milyen formában, hamarosan kiderül.
Nem szabad elfelednünk azonban, hogy hasonló tevékenységek elvégzése más
országokban állami támogatással történik. Esetünkben magánszemélyek és
közhasznú egyesületek önerőből végzik. Nyilvánvaló, hogy a munkának számos
nehézsége, akadálya van, melyek nem segítik a minőség és a tökéletességre való
törekvések megvalósulását. De nem volt ez másként szinte egyetlen úttörő
tevékenységben sem. Pl. a repülés történetében vagy a magyarországi íjkészítés
XX. századi újjáélesztésében.
A modern technika alkalmazásának kiemelkedő szerepe volt az íjak
széles körben való kipróbálásának, gyakorlati tesztelésének, széles körből
gyűjthető sokrétű tapasztalatszerzésnek és nem utolsósorban további
fejlesztésének területein. Hogy a tevékenység tömegsporttá alakulását és az ez
által történő képességfejlesztés illetve szemléletalakítás tényét már ne is
említsük. Ma pedig az eszközkínálat széles skáláján már minden igény
kielégíthető. A nemzetközi szinten is keresett magyar íjak között megtalálhatóak
speciális használatra készült, valamint messzemenőkig korhű technológiával és
formában készült, kiváló teljesítményű rekonstrukciók is.
Eddig a szintig azonban el kellett magunkat küzdeni. Be kellett bizonyítani,
hogy lovasíjászatban, távlövésben, pontlövésben és minden íjjal kapcsolatos
tudományban változatlanul mi (hun utódok) vagyunk a legjobbak.
Ehhez a fejlődéshez szükség volt a sorozatgyártásra, az üvegszál-műgyanta
technológia alkalmazására, a modern kori lovasíjász sport megteremtésére,
de mindenekelőtt az eszközök széles körű alkalmazására.
Eredmény és tapasztalatgyűjtésre valamint az információáramlásra!

Biztos vagyok abban, hogy az alkalmazott technikai rekonstrukciónk továbbra is
nagyban hozzárul az ismeretszerzéshez és a további fejlesztésekhez, a
korhűség, a szemléltetés és az előremutató, modern felhasználás kutatásának
lehetőségeiben egyaránt.
Tkintve a magyarországi "hagyományőrzésnek" nevezett jelenség alakulását,
jól körvonalazható, hogy hasznos és szükséges lépcsőfokot jelentett a látvány
formálódásában. Mikor harci kulturánk és egyesületünk munkáját népszerűsítő
lovas harcművészeti előadásokba kezdtem, az általam viselt "első generációs"
lovasíjász vértezet egyedülálló volt. Nem is igen tudták hová tenni a talpig
páncélba öltözött magyar harcost, noha számos elismert kutató évtizedekkel
előbb ismertette annak korabeli jelenlétét. Röpke egy évtized leforgása alatt
a hamis pusztai romatika legfőbb elemét képező "fürdőköpeny-habcsóksapka"
kosztümök háttérbe szorultak.
Harcosokat megjeleníteni szándékozók tömegei fejlesztették eszköztárukat
különböző páncélzatokkal vagy annak látszó tárgyakkal.
A sokak életében sorsfordító 2010-es év, amikor csapatszinten jelenítettük
meg a lényegesen autentikusabb képet mutató "második generációs" Hun-Avar
lovasíjász páncélokat, szintén jelentős változást eredményezett.
Egyre többen mélyültek el a korabeli vértkészítés módszereibe és ma már
meglehetősen népessé vált a hun típusú páncélzatot készítők és viselők tábora.
A próbálkozások egyre több variációt eredményeznek, megjelennek egyéni
elképzelések, kielégítést nyernek különleges igények. Az eredmények egyelőre
meglehetősen széles skálán mozognak. A tapasztalatok viszont gazdát cserélnek.
Ma már nem csupán egy-egy mindenre elszánt fanatikus toporog egyhelyben,
elképzeléseibe mélyedve, visszaigazolások nélkül.
E széleskörű próbálkozások és kísérletezés minőségi fejlesztéséhez a magunk
módján továbbra is hozzá kívánunk járulni.

                                                 Mindenkinek sok sikert kívánva, tisztelettel: Kelemen Zsolt

KEDVCSINÁLÓNAK NÉHÁNY FIMKOCKA:

- Lövés 10 méterről ...
- és hatása.

- Lorenz csappantyús puska által leadott lövés ( a töltés folyamata nélkül )
Ilyen fegyverrel már nem találkozhatott a védelmi rendszer, legközelebb talán egy
kovaköves török tüfenggel próbálkozunk.
- A "fekete lőporos" (elöltöltős) fegyverek lövedékeinek a szerkezet
kiválóan ellenált. Persze csak azon eszközök alkalmazásáig, ameddig a
hadtörnénelem során is használatban maradt.
Tény, hogy nem készítettek még olyan páncélfelületet, amely a támadó tecnikák
fejlesztése ellenére is mindennek ellenált. Ha páncélzatunk ilyen lett volna, nem
hagytak volna fel a viseletével és gyártásával.


MODERN KÖZELHARC FEGYVEREK:

- Így néz ki a "III. Birodalom" korszerű haditechnikájának terméke
amely napjaink legelterjedtebb pisztolylőszere. (Nyilván nem véletlenül.)
- És ilyen az ellenállóképessége a roncsolt felületnek, korunk
különleges alakulatainál rendszeresített, Heckler und Koch USP-ból leadott
egyes és ismételt találatokkal szemben.
- A sisak nem különben kiváló ellenállóképességgel bír, a fegyver
és a lőszer ellen. (Ez nem a legjobb minőségű felvétel, de nem kívántuk "lelőni"
a poént.
)

- Kissé távolabb Európától: USA - 357 MAGNUM. A lugerhez
hasonlóan ütőképes lőszertípus, rendkívül nagy helyzeti energiával, roncsoló
és traumatikus hatással. A felvételen közepes csőhosszúságú S&W revolverből
leadott lövés és annak "hatása/hatástalansága" látható.
- Kicsit lassabban - két korábbi találat közelébe (10 cm-en belül)
becsapódó lövedék hatása.
- Ugyanez közelebbről.
- A 357-es MAGNUM lövedékek által okozott roncsolódás a
páncélfelületen.
A sorozatos lövések a lemezsorokat megontották, de a mellvérten
nem hatoltak át.

KÍSÉRLETI PÁNCÉLZATUNK KIVÁLÓAN VIZSGÁZOTT

A páncélzat létrehozásának célja a szerkezet, az összeállítás és a viselet terén
történő tapasztalatgyűjtés volt.
Ennek okán létrehoztunk prototípusokat, melyeket tovább "fejlesztettünk".
A taktikai öv rekonstrukciójával (fegyveröv) kombinálva a korabeli leleteknek
és ábrázolásoknak maximálisan megfeleltethető, látványában
a HUN-AVAR páncélzatokkal azonosítható végeredményre jutottunk.
A csapatszintű fejlesztésre alkalmas prototípus viselhetősége lovon, harcászat
és egyéb katonai tevékenységek közben a korabeli kívánalmaknak

(védelmi képesség, súly, ergonómia, stb.) teljes mértékben megfeleltethető.

A szélsőséges igénybevételeknek egyaránt ellenáll, folyamatos magas hőhatás
és a hideg ellen is jól védi viselőjét. A folyóátkelés rekonstruálása céljából
végzett úszáspróba a vártnál lényegesen kimagaslóbb eredményre vezetett.
A vértezet, súlya ellenére nem húzza le a harcost a víz alá. (?)

Hab a tortán, hogy az eredeti páncélzatoknál véhetően gyengébb védelmi
képességű szerkezet extrém terheléseinek és a lövéstesztek során is meglepő
eredmények születtek. A vértezet repesz/lövedék-álló képessége igazolta a
konstrukcióval kapcsolatos elképzeléseink helyességét és bizonyította a korabeli
harci technikának a védőeszközök terén is kimagasló, korát évszázadokkal
megelőző színvonalát. A végeredmény szempontjából tehát e tekintetben
nincs jelentősége sem az anyagmegválasztásnak, sem a formai kialakításnak.
Elmondhatjuk, hogy mind az egyéni, mind a csapat szintű kísérletezés
számos kérdés megválaszolásában, feltételezések és elméletek visszaigazolásában
és megdöntésében, evvel együtt a megismerésben, a tapasztalati úton történő
információszerzésben páratlan ismeretekhez juttatta a munkában résztvevőket és
egyedülálló vizuális, kulturális élményhez a közönséget.


Mielőtt pedig bárki az elvégzett munka minőségének bírálatába kezdene,
gondoljon arra, hogy nem állami támogatással, SŐT!
Állami és egyéb akadályozás mellett folytattuk tevékenységünket.
Lehetőségeinkből egyelőre ennyire futotta. Nyilván egyszerűbb lett vona mások
által végzett kutatási eredményekre támaszkodni de sajnos nincsenek
hasonlók. A korhűséggel történő kukacoskodáshoz annyit, hogy az
általános alkalmazásban elterjedt üvegszál-műgyanta alapú íjak sem közelítenek
jobban a valósághoz, ismeretszerzésre, kísérletezésre azonban teljes mértékben
alkalmasak. Nem állíthatjuk, hogy az íjak nem így néztek ki vagy nem így
működtek. Egyéb modern anyagokból, modern technológiával készített
változataik pedig kivételes teljesítményekre is képesek!
A világ élvonalát képező lovasíjászaink, íjászaink mellett ki ne lenne büszke
pl. Mónus József mindent és mindenkit túlszárnyaló távlövő rekordjaira?
Nem titok, hogy a korabeli páncélzatok rekonstruálásában a íjakkal azonos
minőségű leletek állnak csupán rendelkezésre.
A Kárpát-medencében nemhogy teljes páncélzat, de gyetlen ép felület sem maradt
az utókorra. Néhány maroknyi szétrohadt, sok esetben csaknem felismerhetetlen,
alaktalanná rozsdásodott vasdarab, melyek legszolgaibb módon történő
másolgatása sem vezet fentiekhez hasonló eredményekre.
Önmagukban a korabeli íjak fennmaradt csontlemezei is kevésnek bizonyultak
csupán a tárgykészítéshez is.
Persze bizonyos mértékig semmiképp sem voltak nélkülözhetők.


Azt javaslom, örüljünk együtt a megtett út sikereinek, legyünk büszkék
elődeink és önmagunk teljesítményeire!

                                                                                      Kelemen Zsolt 


A KONCEPCIÓGYANÚS PER TISZTESSÉGES LEZÁRÁSA
****CSAK NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGTÓL VÁRHATÓ


Mint arról korábban tájékoztatást adtunk, az Aggteleki Nemzeti Park
és a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület között 2011-ben,
a szabálytalan módon igazgatóvá kinevezett, szükséges végzettséggel
sem rendelkező szélhámos hazugságai alapján indult polgári per
messze túllépte a tisztesség határát és a törvényi szabályozás kereteit.
A nagy érdeklődést és „népszerűséget” kiváltó komédia nem
véletlenül háborítja három év elteltével is a közvéleményt.

Tudomást szereztek róla vezető politikusok, magas beosztású jogi
szakemberek
, egyéb tisztségviselők. Bár úgy tűnt, hogy az
államigazgatást végző és e tevékenységet kiszolgáló maffia egységes,
áttörhetetlen falat képez, 2014 tavaszán mégis ezekből a
körökből kaptunk segítséget. Ez sajnos nem azt jelenti, hogy az
ügyet végre le lehet zárni és elfelejteni, csupán annyit, hogy
akadnak, akiknek érdekében áll az alkalmatlan, tisztességtelen
személyek eltávolítása és törekvéseik érvényesülésének
megakadályozása
.
Európa egyik legsikeresebb „ügyvédjének” – jogi tanácsadójának
az eljárást folytató bírósággal ellentétben nem okozott nehézséget a
szabálytalanságok, eljárási hibák meglátása, valamint a bizonyítási
eljárás során felmerült bizonyítékok egybevetése és összesített
értékelése.
A felhalmozódott iratanyag áttekintése során leszögezte, példa
nélkül álló eljárás részeseivé váltunk, ami nem csupán a Magyar
jogszolgáltatásnak, hanem az arra jelentős hatást kifejtő politikai
rezsimnek is szégyenfoltja.
Hurcoltak már meg, és fosztottak ki
tisztességes, értékteremtő munkát végző embereket, társadalmi
csoportokat ennél durvább módszerekkel is a törvényesség látszatát
keltve, és ez az eset sajnos nem áll távol a történelmi és politikai
analógiáktól.
Előre vetítette annak lehetőségét, hogy tisztességes
elbírálás az eljárás elfogulatlan felülvizsgálatával  együtt csak
nemzetközi bíróságtól várható
miután az eljárás befejeződött és
miután - kedvezőtlen döntés esetén -  a szükséges jogorvoslat
tekintetében minden törvényes lehetőséget kimerítettünk. Tekintettel
arra, hogy három év elteltével még első fokon sem született jogerős
bírói ítélet, ez a törvényekben meghatározott határidők ellenére hosszú
időt is igénybe vehet. Ebben jelenlegi jogi képviseletünk hiányosságai
is szerepet játszottak. Számos esetben lett volna lehetőség ugyanis
a bíróságba vetett feltétlen bizalom helyett – a szabálytalanságok
ellen kifogással élni, ami bizonyosan gátat vetett volna az eljárás
elhúzódásának, ami a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint
a Nemzeti Park képviselője által benyújtott megalapozatlan és
hiányos keresetlevél alapján el sem kezdődhetett volna
. (!) 
Okulva a tapasztalatokból, elutasítottuk a bíróság újabb értelmetlen
kezdeményezését, miszerint az általunk megelőlegezett költségen
hallgassuk meg az igazságügyi szakértőt azokban a kérdésekben,
melyeket két évvel korábban szakvéleményében kifejtett,
helyességüket pedig a bizonyítási eljárás során meghallgatott tanúk
és az előadott szakirodalmi adatok maradéktalanul igazolták. (?)
Az észlelt szabálytalanságokra hivatkozva 2014. júniusában
(jóval a törvénykezési szünet – júli. 15-aug. 20. – előtt)
kifogásoltuk az eljárás szabálytalanságát és elhúzódását.

*************** AZ IRAT MEGTEKINTÉSE ***************

Előterjesztésünket a bíróság korábbi gyakorlatával azonos módon
figyelmen kívül hagyta.
Arra legalábbis a törvény által előírt
határidőn belül, sem azon túl mindeddig nem reagált és semmilyen
intézkedést nem eszközölt. Kifogásunkat 2014. július 14-én kelt,
a szakértő meghallgatása céljából elrendelt költségelőleg
megfizetését elutasító nyilatkozatunkban megismételtük.


*************** AZ IRAT MEGTEKINTÉSE ***************

Eltelt a törvénykezési szünet, és vélhetően eredménytelenül el fog
telni az év hátralevő része is, amennyiben a bíróság a Nemzeti Park
képviselőjének
előterjesztéseit megalapozottságukra, határidőkre és
egyebekre való tekintet nélkül továbbra is elfogadja.
Más módon ugyanis nem lehet tovább halogatni az elégtételt.
A hamis tanúk – a Magyar LótenyésztőkSzövetségének
és a Póni és Kislótenyésztő Egyesület Elnökének,
a Magyar Patkolókovácsok Egyesülete elnökének
és első sorban az Aggteleki Nemzeti Park igazgatójának

valamint az eljárást lefolytató bíróságok felelősségre vonását

és a tartozás kifizetését.
Csakhogy semmi sem tart örökké…***

CSIRKEFOGÓK SZABADLÁBON


Dr Fazekas Sándor
vidékfejlesztési minisztert és Dr Illés Zoltán államtitkárt nem
érdekelte az állami vagyon elherdálása, az Aggteleki Nemzeti Park lepusztítása.
Miután szakértők megállapításai szerint is mulasztás történt, a nemzeti park élére
kinevezett személy diplomája pedig érvénytelen, még mindíg a bűnöző pártjára
állva mentegetőznek a kinevezés szabályszerű voltát hangoztatva. De mi van
a végzettség és szakértelem nélküli személy állásban
tartásával? Veres Balázst
ugyanis nem távolították el, és a mai napig sem mondott le pozíciójáról ! ! !
Illés Zoltán szerint nem kell foglalkozni a Veres Balázs által elkövetett
bűncselekményekkel, törvénysértésekkel és alkalmasságát sem szükséges
felülvizsgálni. Ha valaki esetleg kifogásolja, akkor válasznak látszó
zagyvasággal
le lehet rázni, mert az ezt követő panaszokra a törvény szerint
már válaszolni sem kötelező.

A CIKK A "CSIRKEFOGÓK" FŐCÍMRE KATTINTVA MEGJELENÍTHETŐ


***


A tavasz első hónapjának 29. napján került megrendezésre,
a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület, I-es szintű
vizsganapja.
A vizsgára hat lovas jelentkezett.
Bács Bianka, Blázer Bonita, Molnár Dorka, Palotás Dóra,
Sárosi Anna
és a lovas harcos jelölt: Bajnóci Bence.

Voltak közöttük, akik több év gyakorlás után, és akadtak,
akik néhány hónap elteltével döntötték el, hogy most
számot adnak tudásukról. Mint azt a lovasoknak sokszor
elmondtuk, a vizsga lehetőség arra, hogy felmérhessék
tudásukat. Megbizonyosodhassanak arról, hogy az
elsajátított ismereteket, mozgásanyagot valóban minden
körülmények között képesek alkalmazni. Ez a biztonságos
lovas foglalkozások, az önálló munka és a magasabb
szintű gyakorlatok megkezdésének alapja.
A lovasok a lovak segítségével önmagukat minősítik.
A feladatnak kell megfelelniük, nem az elvárásoknak.
A vizsgáztatók csak segítenek a feladatok végrehajtásában.
Hasonlóan, mint a lovasíjász sportban. Aki teljesíti a
meghatározott keretet, megfelelt, aki nem, az tovább
gyakorol, és amikor úgy érzi, hogy megfelelő minőségű
tudással rendelkezik, újra próbálkozhat. Ritkán ugyan, de
sajnos előfordul sikertelenség is. Ez is megtaníthat valamit
a lovas számára. Például türelmet, ha ezzel esetleg nem
rendelkezik és a lovaktól még nem sikerült megtanulnia.
A legnagyobb tanulság azonban az lehet, hogy egy sikeres
vizsga sem jelent tényleges tudást. Ideális esetben persze a
tudás eredménye, a tudás azonban nem a vizsga függvénye.
Aki ténylegesen birtokolja, annak nem szükségszerű, hogy
számot adjon róla. Aki viszont mohón birtokolni vágyik,
mindent elkövet, hogy bizonyítson. A tudás megszerzése
azonban nem egyszerű folyamat. Nem lehet a többi
szükségesnek vélt kacat mellé megvásárolni.
Meg kell dolgozni, időt és energiát kell áldozni érte.
Más – rövidebb – út nem létezik.
Többek között ezért pofátlanság pl. az új törvényi
szabályozás, amely számos lovas tevékenység végzését
különböző elméleti vizsgákhoz (gyorstalpalós
„végzettségekhez”) köti, a gyakorlati tapasztalatot
viszont nem ismeri és meg sem követeli.
A vizsgákon pedig – mint ismeretes – csak az nem megy
át, aki nem jelentkezik, illetve a „képzésnek” nevezett
foglalkozások és vizsga ellenértékeként meghatározott
két-három százezer forintot be nem fizeti.
A vizsgának persze egyesületünknél is díja van. Egy kiló
friss sárgarépa, amelyet a lovak jóízűen elfogyasztanak.
Megérdemlik, hiszen a lovagláshoz nélkülözhetetlenek,
és a legtöbbet tőlük lehet tanulni. Az eredményekért és a
lovas által megszerezhető tudásért pedig sokat dolgoznak.
Mint azok a lovasaink, akik csaknem két év elteltével
vizsgáztak. Pontosabban a meghatározott módon
bemutatták mindazt, amit a hétköznapokban rutinná
alakítva, alaposan begyakoroltak. Nem véletlen, hogy
nem is hibáztak. Bács Bianka, Molnár Dorka és Palotás
Dóra 100%-os teljesítményt nyújtottak. A kiváló tehetségű
Sárosi Anna is csaknem hasonló módon teljesítette a
feladatokat. 2014. március 29-én tehát sikeres vizsgát tett:
Bács Bianka, Blázer Bonita, Molnár Dorka, Palotás Dóra
és Sárosi Anna
- akiknek ezúton is gratulálunk.

***
***
 


***
A cikk a képre kattintva megjeleníthető!


ÖNKOPTATÓ PATÁK
................................. Ormándi Zsolt - Magyar Patkolókovácsok Országos Egyesülete

LEGELŐ HELYETT LEVEGŐ ..................... Dr. Mihók Sándor - Póni és Kislótenyésztők Egyesülete
AHHOZ IS ÉRTEK AMIHEZ NEM ............ Dr. Mihók Sándor - Póni és Kislótenyésztők Egyesülete
***

ZSENIÁLIS POLIHISZTOR
VAGY PSZICHOPATA SZAKBARBÁR?
... Dr. Mihók Sándor - Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége

***
xx

***********

AUGUSZTUS 20. – KURULTÁJ – STB.
MIÉRT NEM TUDJUK MIT ÜNNEPLÜNK, MIT ÉS MIÉRT TISZTELÜNK?

A magyarországi történelmi jellegű rendezvények többek között a megemlékezést és a tiszteletadást szolgálják. Egészséges értékrend és szemlélet szerint azonban cseppet sem mindegy mire és mi módon emlékezünk, illetve mi előtt és miért fejezzük ki tiszteletünket.
E kérdésekkel kapcsolatban csak végtelenül leegyszerűsített, sztereotip válaszokat ismerünk ...

... Különös helyzet, hogy azokban a körökben, amelyek többek között oktatási rendszerünk tartalmi és működési elemeit szabályozzák nem született meg az igény a „hatalomváltásra” de még csak a korszerűsítésre sem. A felelősségre vonást ne is említsük.
Jelen állapot – a feleslegessé vált lyukas, foszladozó tudásszűrő réteggel – sokrétű megosztottságot generál és biztosít. Meghasonlást idéz elő önmagunkkal és a minket túlhaladott világ nagy részével egyaránt. Történelmük nagyszerűségét domborító népek Európájának közepén nem kis mértékben meghökkentő országimázs. ...

A CIKK MEGNYITÁSÁHOZ KATTINTS A GOMBRA!

xxx

***
OKTATÁSI VAGY IGAZSÁGÜGYI REFORM?


Mint ahogyan arról sokan a LOVASHARC honlapról is értesülhettek, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatói állását jelenleg betöltő személy, Veres Balázs nem rendelkezik az ehhez szükséges végzettséggel. Ebből adódóan szakértelme sincs - nem is lehet -, mellyel az állami vagyon közvetlen felügyeletét és az avval történő gazdálkodást végzi.
Kinevezésének alapját szabálytalanul kitöltött szakmérnöki oklevele képezi, amellyel nem létező végzettségét szakosították.
Veres Balázs ellen, közokirat hamisítás bűncselekmény alapos gyanúja miatt büntető eljárás indult.
Felelősségre vonás nem történt. Nem is történhetett, mert a nyomozó hatóság alapos tényfeltárásának köszönhetően tisztázódott, hogy nem történt bűncselekmény.


--- AZ EDELÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG HATÁROZATÁNAK MEGTEKINTÉSE

Amennyiben a nyomozó hatóság megállapítása helytálló, akkor úgy tűnik nem szükséges felső fokú végzettség a magasabb szintű, pl. szakmérnöki képzettség megszerzéséhez. Talán még érettségi sem! Elegendő valamiféle előadások látogatásáról szóló igazolás.
Nem létező végzettséget a Veszprémi Egyetem Georgikon MG. Tudományi Karán bizonyosan és valószínűleg bárhol másutt is lehet szakosítani! A végzettség megszerzésének ezen módja törvényes.
Nem kell drága tandíjért az időt tölteni. Talán ez is az oktatási reform része. Vagy az igazságügyié.
Az Edelényi Rendőrkapitányság okfejtése nyilvánvalóan téves.
A Veszprémi Egyetem Georgikon MG. Tudományi Kar által kibocsátott szakosító oklevél tartalma
NEM IGAZOLJA A VALÓSÁGOT!
Nem létező egyetemi végzettséget nyilvánvalóan nem lehet szakosítani.
A szakmérnöki oklevélben az alapvégzettséget fel kell tüntetni. Ez a következőképpen történik:

SZAKMÉRNŐKI OKLEVÉL MEGTEKINTÉSE

A Veres Balázs részére kiállított oklevélben a szakosítás alapját képező egyetemi végzettség helyett a Miskolci Bölcsész Egyesület előadásainak látogatását igazoló adatok vannak feltűntetve,
a közokirat tehát hamis tényt tartalmaz. A hamis tényt tartalmazó közokirat, hamis közokirat.

A Btk. 274. § (1) c) pontjában foglaltak szerint közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, közokirat hamisítás bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Btk. 275. § (1) a), b) szerint továbbá az a hivatalos személy, aki hivatali hatáskörével visszaélve hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja, lényeges tényt hamisan foglal közokiratba, bűntettet követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Büntető Törvénykönyvben megfogalmazott közokirat hamisítás bűncselekmény, Veres Balázs szakmérnöki oklevelének kiállításával és felhasználásával legalább két rendben megvalósult.

A joghatóságok a nyomozás bűncselekmény hiányában történő megszűntetése ellen előterjesztett minden panaszt elutasítottak. A különböző ügyészségek indoklása szerint a jogsértő határozat ellen csakis a sértett által előterjesztett panaszt kell kivizsgálni, minden egyéb indítványt el kell utasítani.
Vajon ki lehet közokirat hamisítás bűncselekmény elkövetésének a sértettje?
Magánszemély nem. Talán a Magyar Állam?
Hivatalból egyelőre senki sem volt hajlandó a tudomására jutott bűncselekmény ügyében eljárni, noha ez az ügyészségek törvény által előírt kötelessége.
Felelősségre vonás nem történt, a bűnöző továbbra is az ANP igazgatói állásában maradt.


 
 
xxx
 
xxxx
xxx
  MEGTEKINT
xxx
 
 
xxx
****

*****

Dr. Szebényi Tibor legújabb gyöngyszeme a LOVASHARC.HU honlapon is olvasható! Munkája nyomán magyar nyelven is hozzáférhető Sir Walter Gilbey XVIII. - IX. századi gyakorlati tapasztalatokon és ismereteken alapuló műve, melynek címe:
KISLOVAK A HADVISELÉS
BEN

( A CÍMRE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐ )

*****
xxx
*****


A szentendrei önkormányzat képviselőtestülete és együttműködő partnereik az elmúlt években nagyszabású tervek megvalósításába kezdtek. Elképzeléseik jelentősen növelnék a régió lakosainak életminőségét. A Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület tagjainak tulajdonában lévő földterületek kapcsán pedig egyesületünk tevékenységére is jelentős hatást gyakorolnának. Ezt szemlélteti az interneten is megtekinthető "SZENTENDRE TEREMTETT VILÁGA" című fotókiállítás.

  MEGTEKINT
*****
 
*****
*****

FELSZERELÉS

A 2007-2010 között létrehozott hun páncélzatról a LOVASHARC honlap FELSZERELÉS menüpontjában olvashatnak részleteket az érdeklődők. A vértezet elkészítéséről, felépítéséről, tesztjeiről, ( lövéstesztek, úszáspróba, stb. ) használatáról ugyanott sok érdekes fotó is megtekinthető.
A páncélzat eljutott az "optikai tuningolás" stádiumába. Szerkezete véglegesnek tekinthető. 2012-re felkerülnek rá a felületeket díszítő elemek.
****
A látvány ismét önmagáért beszél.
A FELSZERELÉS menüpont rövidesen új fotókkal és leírásokkal bővül, melyek között helyet kapnak a kevésbé feltűnő, de nagy jelentőségű felszerelési tárgyak is. ( Fegyveröv, kengyel, nyereg, tegezek, stb. )

*****

*****
 
LOVASHARC.HU
ÜZENETKÜLDÉSI LEHETŐSÉG : LOVASHARC@CITROMAIL.HU